Woningbouw Sonneborn-Bloom (Spaarndamseweg 466)

Bijgewerkt tot en met 7 juni 2024
Status: Ontwerp

Op het voormalige Sonnebornterrein aan de Spaarndamseweg 466 bouwen we nieuwe woningen. Ongeveer 45% van de woningen worden sociale huurwoningen. Ook worden er extra parkeerplekken aangelegd.

Transvaalbuurt, luchtfoto door Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

  • We willen op de plek waar vroeger de fabriek Sonneborn stond 163 woningen bouwen. Ongeveer 45% van de woningen wordt beschikbaar voor sociale huur. Ook komt er een vrouwenopvang en een openbaar toegankelijk park
  • Het college van B en W heeft een voorstel gemaakt om een gemeentelijke parkeergarage met ongeveer 175 plekken te bouwen in het gebied
  • Op 28 september 2023 heeft de gemeenteraad geld ter beschikking gesteld voor de aanleg van de parkeerplaatsen voor bewoners
  • Samen met ontwikkelaar VORM zijn de plannen verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan en een ontwerpbestemmingsplan
  • In het stedenbouwkundig plan en het ontwerpbestemmingsplan staan bijvoorbeeld de locaties waar gebouwd mag worden, hoe hoog de gebouwen mogen zijn en waar de inrichting van het gebied aan moet voldoen

Meedenken en meedoen

Het was van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 mogelijk om uw reactie te geven op het ontwerpbestemmingsplan, het bijbehorende beeldkwaliteitsplan en voorlopig ontwerp. 

Met de reacties is het ontwerpbestemmingsplan uitgewerkt tot een definitief bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan wordt in het 2e kwartaal van 2024 aan de gemeenteraad aangeboden om vastgesteld te worden. 

Planning

Planning

februari 2022

Voltooid
Voltooid

vaststelling startnotitie door gemeenteraad 

24 augustus - 5 oktober 2022

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode ontwerp stedenbouwkundig programma van eisen

15 december 2022

Voltooid
Voltooid

vaststelling stedenbouwkundig programma van eisen door gemeenteraad

28 september 2023

Voltooid
Voltooid

vaststelling voorstel krediet parkeergarage door gemeenteraad

21 december 2023 - 31 januari 2024

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en voorlopig ontwerp inrichtingsplan buitenruimte

11 januari 2024

Voltooid
Voltooid

inloopavond

2e kwartaal 2024

Todo
Todo

vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad

2024

Todo
Todo

college geeft omgevingsvergunning af

Contact

Krijn Goudzwaard, procesmanager
14 023
kgoudzwaard@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken