Woningbouw Zwemmerslaan

Bijgewerkt tot en met 12 februari 2024
Status: Ontwerp

We gaan op de Zwemmerslaan 2-4, waar eerst het Spaarne Scholen Gemeenschap zat en nu tiny houses staan, woningen bouwen.

Zwemmerslaan 2-4
Zwemmerslaan 2-4

Wat u moet weten

  • Aan de Zwemmerslaan 2-4 komen 100 tot 160 woningen
  • Op deze locatie staan nu tiny houses. Volgens afspraak worden de tiny houses verplaatst naar een andere locatie. De gemeente is een onderzoek gestart naar beschikbare alternatieve locaties
  • Bestaande bomen op het terrein worden zoveel mogelijk behouden of verplaatst. Daarnaast wordt op, aan en in de gebouwen ruimte gemaakt voor planten en dieren
  • Op 28 september 2023 heeft de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en concept bestemmingsplan voor Zwemmerslaan vastgesteld
  • Op 7 maart 2024 organiseren wij een netwerkbijeenkomst als onderdeel van de aanbestedingsprocedure

Waarom we dit doen

  • Het project Woningbouw Zwemmerslaan is onderdeel van de ontwikkelvisie Molenwijk-Noord, die zorgt dat de wijk de komende jaren een aangenaam groene woonomgeving wordt met een divers woningaanbod en passende voorzieningen
  • In de ontwikkelvisie is veel aandacht voor veiligheid, verbetering van de inrichting van straten en het toevoegen van groen in Molenwijk 

Wat we gaan doen

We willen een combinatie van partijen kiezen, die de grond aan de Zwemmerslaan koopt en deze voor eigen rekening en risico ontwikkelt. We organiseren hiervoor een Europese niet-openbare aanbesteding. 

Op 7 maart 2024 organiseren we een netwerkbijeenkomst voor partijen die gezamenlijk willen meedoen met de aanbesteding. Het doel van deze bijeenkomst is om partijen met elkaar in contact te brengen en gezamenlijke ontwikkelkansen te onderzoeken. 

De netwerkbijeenkomst is voor ontwikkelaars, wooncoöperaties, stedenbouwkundigen, architecten, bewonerscollectieven en andere geïnteresseerden. Het is voor partijen die mee willen doen met de aanbesteding niet verplicht om deel te nemen aan de netwerkbijeenkomst. 

Datum: donderdag 7 maart 2024
Tijd: middag
Locatie: wordt na aanmelding doorgegeven
Aanmelden: zwemmerslaan@haarlem.nl

Geef bij het aanmelden uw naam, organisatie, functie en telefoonnummer door.

Planning

Planning

8 maart 2023

Voltooid
Voltooid

informatiebijeenkomst concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen en concept Bestemmingsplan

20 april tot en met 31 mei 2023

Voltooid
Voltooid

inspraak concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen en concept Bestemmingsplan

eind mei 2023

Voltooid
Voltooid

informatiebijeenkomst

september 2023

Voltooid
Voltooid

besluitvorming Raad

november 2023

Voltooid
Voltooid

commissie en gemeenteraad bespreken aanbestedingsstukken

februari 2024

Todo
Todo

definitieve aanbestedingsstukken klaar

maart 2024

Todo
Todo

netwerkbijeenkomst voor aanbesteding

februari 2025

Todo
Todo

selectie partij voor ontwikkeling woningbouw

Contact

Karin de Visser, projectmanager
14 023
molenwijknoord@haarlem.nl