Woningbouw Zwemmerslaan

Bijgewerkt tot en met 31 mei 2023
Status: Ontwerp

We gaan op de Zwemmerslaan 2-4, waar eerst het Spaarne Scholen Gemeenschap zat en nu tiny houses staan, woningen bouwen.

Zwemmerslaan 2-4
Zwemmerslaan 2-4

Wat u moet weten

  • Aan de Zwemmerslaan 2-4 komen 100 tot 150 woningen
  • Op deze locatie staan nu tiny houses. Volgens afspraak worden de tiny houses verplaatst naar een andere locatie. De gemeente is een onderzoek gestart naar beschikbare alternatieve locaties
  • Bestaande bomen op het terrein worden behouden of verplaatst. Daarnaast wordt op, aan en in de gebouwen ruimte gemaakt voor planten en dieren

  • 8 maart 2023 is de omgeving geïnformeerd over het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen en concept bestemmingsplan voor Zwemmerslaan

  • 20 april 2023 is het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen en concept bestemmingsplan Zwemmerslaan vrijgegeven voor inspraak. U kunt tot en met 31 mei 2023 reageren op het concept 

Waarom we dit doen

  • Het project Woningbouw Zwemmerslaan is onderdeel van de ontwikkelvisie Molenwijk-Noord, die zorgt dat de wijk de komende jaren een aangenaam groene woonomgeving wordt met een divers woningaanbod en passende voorzieningen.
  • Veel aandacht in de visie voor veiligheid, verbetering van de inrichting van de straat en toevoegen van groen in Molenwijk 

Meedenken en meedoen

Het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen en concept Bestemmingsplan Zwemmerslaan is vrijgegeven voor inspraak. Iedereen kan reageren.

Geef uw reactie

Planning

Planning

8 maart 2023

Voltooid
Voltooid

informatiebijeenkomst concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen en concept Bestemmingsplan

20 april 2023 - 31 mei 2023

Actief
Actief

inspraak concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen en concept Bestemmingsplan

Eind mei 2023

Todo
Todo

informatiebijeenkomst

September 2023

Todo
Todo

besluitvorming Raad

Contact

Karin de Visser, projectmanager
14 023
molenwijknoord@haarlem.nl