Zo denken Haarlemmers over hun stad

Luchtfoto van Haarlem met Spaarne
Foto door Milo Dinkelaar

Eind 2023 hielden we weer een Inwonerspeiling. We vroegen Haarlemmers bijvoorbeeld of ze fijn wonen, zich veilig voelen, en hoe ze denken over het groen in de stad. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekend.

Zo’n 27.000 mensen kregen een uitnodiging voor de vragenlijst. We vroegen hen ook wat ze vinden van onze dienstverlening. En of ze zich gezond voelen en tevreden zijn over de voorzieningen in Haarlem. Het doel van de vragenlijst is om een goed beeld te krijgen van wat er leeft in de stad. Zo kan de gemeente daar goed op aansluiten.

Jaarlijks onderzoek 

De Inwonerspeiling is een jaarlijks onderzoek onder Haarlemse inwoners van 16 jaar en ouder. Deelnemers zijn uitgenodigd via het Inwonerspanel Haarlem. Niet alle groepen inwoners zijn even goed vertegenwoordigd in dit panel. Daarom hebben we uit deze groepen via een steekproef ook extra mensen uitgenodigd. Alle deelnemers kregen dezelfde vragen.

Het onderzoek bestaat uit 3 online vragenlijsten. Per vragenlijst hebben ongeveer 2.300 inwoners meegedaan. De uitkomsten van de peiling helpen ons om het beleid, de uitvoering van het beleid en de dienstverlening te verbeteren.

Bus, voetganger en fietsers op een kruispunt in Haarlem

Dit zijn enkele uitkomsten

Uit de resultaten blijkt dat de meeste Haarlemmers prettig wonen in Haarlem. Veel mensen zijn positief over hun eigen gezondheid en zelfredzaamheid. Ook zijn inwoners in 2023 te spreken over het cultureel aanbod, bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad. 

OnderwerpRapportcijfer
 Bereikbaarheid van de stad (zowel met de auto, bus, trein als (brom)fiets/motor)7,3
Bereikbaarheid van de stad met OV7,6
Verkeersveiligheid van de stad6,5

Tegelijkertijd is men minder tevreden over de doorstroming van het verkeer door de stad en de betaalbaarheid van woningen in de buurt. 

De handhaving op overlast en het onderhoud en de kwaliteit van het openbaar groen kunnen volgens hen ook beter. Daarnaast zijn ontmoetingsplekken (zoals een buurthuis, activiteitencentrum, plein of buurttuin) en voorzieningen voor jongeren aandachtspunten.

Ontmoetingsplekken voor jongeren 
Ik ben (zeer) tevreden over ontmoetingsplekken voor jongeren in de buurt 31%
Ik ben (zeer) tevreden over voorzieningen voor jongeren (vanaf 12 jaar) in de buurt 27%
Fietsenstalling Smedestraat

Veiligheid en fietsvoorzieningen

Ten opzichte van 2022 zijn minder inwoners tevreden over de sociale kwaliteit (cohesie) van hun buurt en het voorzieningenaanbod in Haarlem. Het veiligheidsgevoel in de (binnen)stad neemt ook iets af maar krijgt alsnog een ruime voldoende.

 Ik vind Haarlem een (zeer) veilige stadIk vind de binnenstad (zeer) veilig
2019 80%76%
202078%75%
202175%72%
202275%71%
202371%69%

Overlast door geweld of bedreiging en groepen jongeren zijn - net als wateroverlast bij regen - toegenomen in 2023 en verdienen volgens een deel van de inwoners meer aandacht van de overheid. 

Fietsvoorzieningen zoals plekken om je fiets te stallen worden dit jaar juist beter beoordeeld. Ook zijn Haarlemmers positiever over de manier waarop de gemeente inwoners betrekt bij het maken van nieuwe plannen en nieuw beleid.

Verschillen tussen de stadsdelen

De uitkomsten hierboven gelden voor de hele stad. We zien grote verschillen tussen de stadsdelen (Centrum, Noord, Oost, Schalkwijk en Zuid-West). Bijvoorbeeld als het gaat om hoe veilig en gezond mensen zich voelen. Hoe ze denken over voorzieningen en de parkeergelegenheid in hun  buurt. En over het type overlast waar ze mee te maken hebben. Ook de ontwikkelingen ten opzichte van vorig jaar zijn per stadsdeel verschillend. U leest er meer over in de samenvatting van het onderzoek.

Meer informatie

We hebben de informatie samengevat in tekst en beeld in een infographic. U vindt die op Rapporten - Haarlem in Cijfers

Een volledig overzicht van de uitkomsten kunt u terugvinden op website haarlem.incijfers.nl. Bekijk in de databank de cijfers per stadsdeel (Centrum, Noord, Oost, Schalkwijk en Zuid-West) en de uitkomsten uit vorige jaren. 

Wilt u iedere week het laatste nieuws, mooie verhalen en tips over Haarlem lezen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief