Zonnepanelen en windmolens op Schoteroog

Bijgewerkt tot en met 5 maart 2024
Status: Ontwerp

Er zijn initiatieven voor het plaatsen van een zonnepanelenpark en het vervangen van de windmolens op Schoteroog. We zorgen voor begeleiding, zodat er een goed proces doorlopen wordt. Ook maken we bij een aanvraag van een vergunning een zorgvuldige belangenafweging.

Een luchtfoto van de Waarderpolder en het Spaarne.

Wat u moet weten

  • De beheerder van de oude afvalberg op Schoteroog wil hier graag een nieuw zonnepanelenpark aanleggen.
  • De eigenaar van de kapotte windmolens op Schoteroog wil deze graag vervangen
  • We onderzoeken of de ideeën veilig zijn en de natuur niet beschadigd wordt. Ook wordt gekeken wat de invloed is van mogelijk geluid en de schaduw van de molens
  • We zorgen dat de participatie door de betrokken bedrijven goed gedaan wordt, voordat er een aanvraag voor een vergunning wordt gedaan

Wat hieraan vooraf ging

Haarlem werkt aan een duurzame stad door zoveel mogelijk zon- en windenergie op te wekken in 2030. Energie is nodig voor dagelijkse activiteiten als koken, vervoer en het gebruik van huishoudelijke apparaten. Duurzame energie opwekken doen we samen: veel Haarlemmers hebben al zonnepanelen op hun daken. De gemeente maakt de komende jaren de eigen gebouwen duurzamer, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen. 

Ook in de openbare ruimte wordt naar slimme oplossingen gezocht om energie op te wekken, zoals op parkeerterreinen en in gebieden rondom de stad. Schoteroog is aangewezen als mogelijke locatie voor het duurzaam opwekken van energie. Initiatiefnemers kijken nu naar de mogelijkheden.

Waarom we dit doen

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de wereld gezond te houden moeten we minder en schone energie gaan gebruiken. We doen ons best om in 2030 60% minder CO2 uit te stoten. Om dat te kunnen halen is het noodzakelijk om zoveel mogelijk groene stroom op te wekken. Haarlem heeft niet veel ruimte voor het opwekken van groene stroom in de buitenruimte. Schoteroog is de enige plek waar mogelijk ruimte is voor windmolens. We hebben onderzocht wat hier precies mogelijk is. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de initiatiefnemer beter beoordelen of windmolens op die plek echt haalbaar zijn.

Wat we gaan doen

We zorgen ervoor dat iedereen die bij de plannen en de uitvoering betrokken is met elkaar overlegt. Als de plannen klaar zijn kijken we of de plannen aan de regels voldoen en of aan alles is gedacht. Als alles klopt geven we de vergunning voor de bouw af.

Meedenken en meedoen

Voor het zonnepanelenpark is de vergunning aangevraagd bij de provincie. Voor de vergunningaanvraag gelden de gewone regels voor inspraak, bezwaar en beroep.

Er is een projectgroep voor de windmolens, hierin zitten ook 2 buurtbewoners. Zij denken mee met de ontwikkeling van de plannen. Zodra duidelijk is of er een plan is dat aan alle voorwaarden voldoet zal de initiatiefnemer zijn plannen zelf met de buurt bespreken. We letten erop dat dit zorgvuldig gebeurt.

Planning

Voor het zonnepanelenpark is de vergunning aangevraagd. Voor de windmolens zijn de voorbereidende onderzoeken afgerond en is het nu aan de initiatiefnemer om zijn plannen uit te werken. Zodra dat klaar is kan er meer duidelijkheid gegeven worden over de vervolgplanning.

Contact

Mayte de Vries, procesmanager
023 511 56 98
mvries@haarlem.nl

Met wie we samenwerken