Zorgen om iemand melden

Algemeen

Als u zich zorgen maakt om een ander, neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland. Bijvoorbeeld als iemand psychische of medische hulp nodig heeft maar geen hulp wil. Of in een zwaar vervuilde woning woont of overlast veroorzaakt. Het meldpunt geeft advies, bekijkt welke ondersteuning nodig is en wie deze hulp of zorg kan bieden. Bel 112 als u denkt dat deze persoon een direct gevaar voor zichzelf of de omgeving is.

Wat u moet weten

Het Meldpunt Zorg en Overlast is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdag tot en met zondag van 9.00 tot 22.00 uur.

Na uw melding

  • Het team van het meldpunt zoekt uit wat er aan de hand is. Soms gaat een medewerker langs bij de persoon over wie uw melding gaat
  • Samen met de persoon om wie het gaat en andere hulpverleners en professionals probeert het team van het meldpunt een oplossing te vinden. Het meldpunt werkt samen met de gemeente, woningcorporaties, wijkteams, maatschappelijk werk, verslavingszorg, de GGZ en de politie
  • Het team onderzoekt ook of er mogelijk verplichte zorg nodig is