Zorgfraude melden

Algemeen

Denkt u dat iemand onterecht zorg of zorggelden krijgt vanuit de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) of Jeugdwet (bijvoorbeeld als een Pgb, persoonsgebonden budget)? Dan kunt u dit bij ons melden. U kunt de fraude melden zonder uw naam of contactgegevens door te geven. U kunt bij uw melding ook documenten uploaden. Wij gaan vertrouwelijk om met uw melding.

Wat u moet weten

  • Meldt u anoniem? Dan kunnen wij geen contact met u opnemen voor meer informatie. Vul daarom het formulier zo volledig mogelijk in
  • Is uw anonieme melding de reden voor een onderzoek? Dan kunnen wij degene over wie u de melding doet, laten weten dat wij een anonieme tip hebben gekregen
  • Doet u de melding niet anoniem? Dan kan uw naam tijdens het vervolgonderzoek bekend worden bij degene over wie u een melding doet
  • Een melding wordt altijd onderzocht. U krijgt geen informatie over het onderzoek
  • Als wij vaststellen dat iemand onterecht voorzieningen, zorg of zorggelden vanuit de Wmo ontvangt, dan kunnen wij deze voorzieningen, zorg of zorggelden van deze persoon aanpassen of stopzetten

Schriftelijk of telefonisch melden

U kunt uw melding ook in een brief naar ons sturen:

Gemeente Haarlem
Afdeling SMSR
Team Sociale Recherche
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem

Of u belt 14 023 (optie 9, vraag naar de Sociale Recherche)