160 woningen op Sonnebornterrein in groene buurt

Luchtfoto van het terrein waar vroeger fabriek Sonneborn stond

Projectontwikkelaar VORM wil op het vroegere Sonnebornterrein aan de Spaarndamseweg een groene, nieuwe buurt ontwikkelen. Er komen ongeveer 160 woningen, waaronder een vrouwenopvang met 22 woningen.

Ook komt er ruimte voor commerciële voorzieningen, een openbaar parkje met een vijver, en een parkeergarage met daktuin. De garage is voor voor een deel voor de buurt beschikbaar. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe buurt zijn nu klaar voor vaststelling door de gemeenteraad. 

De raad heeft eerder besloten geld beschikbaar te stellen voor de bouw van een parkeergarage op deze plek, om de parkeerdruk in de Indischewijk te verlichten. Daarin komen ongeveer 292 parkeerplaatsen. Bij de appartementen en de commerciële ruimten komen meer dan 600 plekken om je fiets te stallen in een kelder en een fietsenberging. De vrouwenopvang krijgt een eigen fietsenberging.

Reacties

De plannen hebben ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn 25 reacties binnengekomen, vooral van direct omwonenden. Hun belangrijkste zorgen waren de plek van de parkeergarage en de ruimtelijke keuzes in de plannen. Deze reacties hebben gezorgd voor een betere uitleg van de keuzes in het bestemmingsplan. Ook zijn er extra regels opgenomen voor het inrichtingsplan, de natuurdaken en de privacybescherming.

Naast het bestemmingsplan is ook het beeldkwaliteitsplan verbeterd. De komst van de parkeergarage heeft gezorgd voor enkele aanpassingen in het ontwerp waarbij het aantal bouwlagen werd verhoogd en op andere plekken verlaagd. Het middengebied is door de parkeergarage iets smaller geworden. Op het dak van de parkeergarage komt een kleurrijke, insectenvriendelijke daktuin met grassen en kruiden. 

Daktuin en parkje

De openbare ruimte en het parkje komen niet meer op een parkeerdek, maar op gelijke hoogte met het bestaande maaiveld. Hierdoor is het gebied toegankelijker en kunnen bomen beter groeien, omdat ze in volle grond kunnen worden geplaatst.

Het parkje wordt tussen de appartementen en de lage huizen aangelegd. De daktuin en het parkje dragen bij aan het duurzame karakter van het plan, met een verlaagd maaiveld en een vijver om water in op te slaan.

Met deze plannen wil VORM een aantrekkelijke en duurzame buurt ontwikkelen die aansluit bij de behoeften van de bewoners en de omliggende wijk. De gemeenteraad zal binnenkort over de definitieve goedkeuring van de plannen beslissen.

Meer informatie over dit project kunt u vinden op de projectpagina Woningbouw Sonneborn-Bloom (Spaarndamseweg 466)

Wilt u iedere week het laatste nieuws, mooie verhalen en tips over Haarlem lezen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief