Home

Nieuws en mededelingen

Projecten en beleid

  • Van wijkraden naar wijkplatforms

    We willen dat meer inwoners zich onderling verbinden en actief betrokken raken bij de stad of hun buurt. Daarom gaat Haarlem over van wijkraden naar wijkplatforms.

Bestuur en organisatie