Home

Nieuws en mededelingen

Projecten en beleid

  • Actieplan Geluid

    verplicht veld - geen waarde

    We werken aan een nieuw actieplan Geluid voor de periode 2024 tot 2028. In dit plan staat hoe we lawaai van verkeer in de stad zoveel mogelijk kunnen verminderen.

Bestuur en organisatie