Actieplan Geluid

Bijgewerkt tot en met 5 juni 2024
Status: Ontwerp

In het actieplan Geluid staat wat we als gemeente kunnen doen om verkeerslawaai in Haarlem te verminderen. Het plan gaat alleen over lawaai op plekken waarvan de gemeente beheerder is.

geparkeerde auto's in de Generaal Spoorlaan

Wat u moet weten

  • In het actieplan Geluid 2024–2028 staat ons beleid voor de komende jaren waarmee we ervoor willen zorgen dat het stiller wordt in de stad
  • Het actieplan Geluid maken we iedere 5 jaar door te kijken naar de EU-richtlijn Omgevingslawaai
  • Het plan gaat over de wegen binnen de bebouwde kom (behalve de Westelijke Randweg) en industrieterrein Waarderpolder
  • Het plan gaat niet over lawaai van vliegtuigen, evenementen en horeca

Waarom we dit doen

We willen geluidsoverlast van verkeer in de stad zoveel mogelijk beperken. Daarom kijken we opnieuw naar het beleid voor nieuwe woningen die waarschijnlijk in een omgeving met veel verkeerslawaai komen. We passen dit beleid aan volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet, die sinds 1 januari 2024 geldt.

Het actieplan sluit aan op ander beleid dat helpt om de stad stiller te maken:

Meedenken en meedoen

Op 22 april 2024 was er een informatieavond over het concept actieplan Geluid waar bewoners en belanghebbenden vragen konden stellen en hun mening konden geven. 

Het concept actieplan lag 6 weken - tot en met 4 juni 2024 - ter inzage. U kon in die periode uw reactie geven. De reacties worden nu verwerkt in een definitief actieplan Geluid. 

Planning

Planning

22 april 2024

Voltooid
Voltooid

informatieavond

23 april tot en met 4 juni 2024

Voltooid
Voltooid

concept actieplan Geluid ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

zomer 2024

Todo
Todo

vaststelling definitief actieplan Geluid

Contact

Jeroen Zeedijk, senior adviseur Geluid & Lucht
14 023
jzeedijk@haarlem.nl