Autoluw gebied in de Vijfhoek

Bijgewerkt tot en met 13 september 2023
Status: Ontwerp

We nemen maatregelen om de verkeersdruk in de Vijfhoek te verminderen, zoals het autoluw maken van dit gebied.

Foto van de Tuchthuisstraat in Haarlem

Wat u moet weten

 • Vanaf december 2023 zijn de volgende straten autoluw: Barrevoetestraat, Breestraat, Drapenierstraat, Lange Annastraat, Lange en Wester Bogaardstraat, Lange Raamstraat, Keizerstraat, Korte Gierstraat, Tuchthuisstraat, Vlamingstraat en Wolstraat (gedeeltelijk)
 • Tussen 11.00 uur en 6.00 uur is het gebied alleen nog toegankelijk voor mensen met een ontheffing. In de ochtend (van 6.00 tot 11.00 uur) mag u ook zonder ontheffing dit gebied inrijden

Overige maatregelen

 • U mag in het gebied niet parkeren, maar wel stilstaan, laden en lossen
 • In een paar straten is de rijrichting omgedraaid: het Sophiaplein en de Oude Zijlvest tot aan de Keizerstraat, de Lange Annastraat tussen Doelstraat en Nieuwe Kerksplein en de Gedempte Voldersgracht tussen het Sophiaplein en de Keizerstraat 
 • De ingangen van het gebied kunt u straks herkennen aan verkeersborden en -tekens
 • In het gebied tussen de Barrevoetestraat, Gedempte Raamgracht, Doelstraat en Gierstraat geldt vanaf 2 maart 2022 een maximale lengte voor voertuigen. Voor de Lange Annastraat en het laatste deel van de Doelstraat is dit 5 meter
 • Er komt een camerasysteem waarmee we kentekens controleren om te zien of iemand een ontheffing heeft

Ontheffing aanvragen

 • U kunt voor de autoluwe zone een ontheffing aanvragen. Met de ontheffing kunt u met uw voertuig de Vijfhoek inrijden. U vraagt de ontheffing aan via: Ontheffing voor rijden in autoluw gebied Vijfhoek
 • Als bewoners of ondernemer in het autoluwe deel van de Vijfhoek ontvangt u ook een folder over hoe u een ontheffing aan kunt vragen
 • Voor een ontheffing betaalt u vanwege administratiekosten eenmalig € 34,40

Waarom we dit doen

 • In 2018 is op initiatief van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen een wijkverkeersonderzoek uitgevoerd. Conclusie: de verkeershinder komt vooral door het aantal parkeerders en de grootte van voertuigen in de nauwe straten van de Vijfhoek
 • We willen de leefbaarheid van de autoluwe straten verbeteren door meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers
 • We willen minder schade aan paaltjes en gevels. Daarom mogen alleen voertuigen van maximaal 5 meter de Lange Annastraat en Breestraat in

Planning

Tijdlijn

september 2023

Todo
Todo

herinrichting Keizerstraat 

december 2023

Todo
Todo

gebied wordt autoluw

maart 2024

Todo
Todo

autoluwe zone wordt gehandhaafd

Contact

Martijs Hoefakker, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl