Autoluw gebied in de Vijfhoek

Bijgewerkt tot en met 17 januari 2023
Status: Ontwerp

We nemen maatregelen om de verkeersdruk in de Vijfhoek te verminderen, zoals het autoluw maken van dit gebied.

Lange Annastraat
Lange Annastraat

Wat u moet weten

 • Vanaf 1 mei 2023 zijn de volgende straten autoluw: Barrevoetestraat, Breestraat, Drapenierstraat, Lange Annastraat, Lange en Wester Bogaardstraat, Lange Raamstraat, Keizerstraat, Korte Gierstraat, Tuchthuisstraat, Vlamingstraat en Wolstraat (gedeeltelijk)
 • Tussen 11.00 uur en 6.00 uur is het gebied alleen nog toegankelijk voor mensen met een ontheffing. In de ochtend (van 6.00 tot 11.00 uur) mag u ook zonder ontheffing dit gebied inrijden

Overige maatregelen

 • U mag in het gebied niet parkeren, maar wel stilstaan, laden en lossen
 • In een paar straten draaien we de rijrichting om: de Korte Wolstraat, de Nieuwe Raamstraat en het noordelijk deel van de Gedempte Voldersgracht. Hierdoor blijft dit deel van de wijk bereikbaar en wordt sluipverkeer op de Gedempte Voldersgracht ontmoedigd
 • De in- en uitgangen van het gebied kunt u straks herkennen aan verkeersborden en -tekens
 • In het gebied tussen de Barrevoetestraat, Gedempte Raamgracht, Doelstraat en Gierstraat geldt vanaf 2 maart 2022 een maximale lengte voor voertuigen. Voor de Lange Annastraat en het laatste deel van de Doelstraat wordt dit 5 meter
 • Er komt een camerasysteem waarmee we kentekens controleren om te zien of iemand een ontheffing heeft

Verkeersbesluit

Het verkeersbesluit voor een deel van de Vijfhoek is 14 december 2022 gepubliceerd.

Ook is er op 14 december 2022 een verkeersbesluit gepubliceerd dat voertuigen langer dan 5 meter niet meer in een deel van de Vijfhoek mogen komen. Het gaat om de:

 • Lange Annastraat, ten noorden van de aansluiting met de Doelstraat;
 • Doelstraat, ten oosten van de aansluiting met het Nieuwe Kerksplein;

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na publicatie bezwaar maken tegen een besluit.  Hoe u dat kunt doen leest u via bezwaar maken tegen besluit.

Waarom we dit doen

 • In 2018 is op initiatief van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen een wijkverkeersonderzoek uitgevoerd. Conclusie: de verkeershinder komt vooral door het aantal parkeerders en de grootte van voertuigen in de nauwe straten van de Vijfhoek
 • We willen de leefbaarheid van de autoluwe straten verbeteren door meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers
 • We willen minder schade aan paaltjes en gevels. Daarom mogen alleen voertuigen van maximaal 5 meter de Lange Annastraat en Breestraat in

Planning

Tijdlijn

Mei 2022

Voltooid
Voltooid

plannen aangepast na informatiebijeenkomst

14 december 2022

Voltooid
Voltooid

publicatie verkeersbesluit

Januari 2023

Todo
Todo

informatiebijeenkomst

April/mei 2023

Todo
Todo

verkeersborden en camera’s plaatsen

Juni 2023

gebied wordt officieel autoluw

Contact

Martijs Hoefakker, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl