Bomenbeleid

Bijgewerkt tot en met 26 april 2024
Status: Uitvoering

Bomen verdienen bijzondere aandacht en bescherming in de stedelijke omgeving. Ze zijn belangrijk voor de beleving en de leefbaarheid, voor ecologie, klimaat en klimaatadaptatie. Daarom is het niet alleen noodzakelijk om monumentale bomen te beschermen, maar ook om aandacht te besteden aan het signaleren en bestrijden van ziekten.

Haarlemmerhout

Wat u moet weten

  • Bomenbeheer in de openbare ruimte wordt verzorgd door Spaarnelanden
  • Bekijk de kaart monumentale bomen voor een overzicht van de beschermde bomen in Haarlem en Zandvoort
  • Zieke, dode of omgewaaide bomen en loshangende of overhangende takken kunt u bij ons melden

Monumentale bomen

In Haarlem staat een groot aantal monumentale bomen. Dit zijn grote, oude bomen, maar ook bomen die bij een bijzondere gebeurtenis zijn geplant of bomen van een bijzondere soort. Om deze bomen beter te kunnen beschermen hebben wij ze in kaart gebracht.

Op deze kaart staan de gemeentelijke waardevolle en monumentale bomen en monumentale bomen van andere eigenaren. Ook zijn de bomen die voorkomen in het landelijk register van monumentale bomen van de Bomenstichting opgenomen.

Boomziekten en -aantasting

Iepziekte

Er staan veel monumentale iepen in Haarlem. Sinds een paar jaar rukt de iepziekte op en zijn er tientallen waardevolle bomen verloren gegaan. We doen ons best om iepen te redden en te beschermen. Zo vaccineren we iepen in parken, straten en plantsoenen om de ziekte te voorkomen. Lees meer over iepziektebestrijding in Haarlem.

Toch worden bomen nog steeds ziek. Iepziekte is heel besmettelijk. Om gezonde bomen te beschermen, moeten zieke bomen zo snel mogelijk en vakkundig gerooid en verwijderd worden. Ook de zieke iep in uw tuin. Lees meer over het verwijderen van een zieke iep uit uw tuin.

Eikenprocessierups

Vooral in de zomermaanden kan de eikenprocessierups voor veel overlast zorgen en gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Als u een eikenboom met eikenprocessierupsen aantreft kunt u dit melden via 14 023. De nesten worden dan zo snel mogelijk verwijderd door Spaarnelanden.

Bestrijd nesten van rupsen nooit zelf, ook niet wanneer u een nest in uw tuin heeft aangetroffen. Schakel hiervoor een speciaal bedrijf in. Volledige bestrijding van de rupsen is lastig, doordat de rupsen zich verplaatsen en vaak niet meteen te zien zijn. Lees meer over het bestrijden van de eikenprocessierups in Haarlem en Zandvoort.

Noodkap

Bij een noodkap is er sprake van risico voor de veiligheid. Daarom moet de boom direct of binnen een aantal dagen worden gekapt. Voor elke gekapte boom wordt een nieuwe boom geplant. Het planten gebeurt tussen november en april.

Zijlwegkwartier

  • Op 26 april 2024 is een noodkap uitgevoerd voor een bastaard meelbes van 84 jaar oud (boomnummer 55363)
  • De boom stond op het grasveld aan het Hasselaersplein tegenover huisnummers 22 en 23
  • De boom is op 25 april 2024 onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat deze onveilig was. Daarom moest de boom met spoed verwijderd worden
  • Vanwege de spoed was het niet mogelijk om vooraf een bewonersbrief te versturen
  • Voor deze noodkap wordt achteraf een kapvergunning aangevraagd
  • Een zelfde soort boom zal op dezelfde plek geplant worden. Dit zal in het najaar van 2024 gebeuren

Contact

Djorn Noordman
14023
antwoord@haarlem.nl