Bomenbeleid

Bijgewerkt tot en met 15 maart 2023
Status: Uitvoering

Bomen verdienen bijzondere aandacht en bescherming in de stedelijke omgeving. Ze zijn belangrijk voor de beleving en de leefbaarheid, voor ecologie, klimaat en klimaatadaptatie. Daarom is het niet alleen noodzakelijk om monumentale bomen te beschermen, maar ook om aandacht te besteden aan het signaleren en bestrijden van ziekten.

Haarlemmerhout

Wat u moet weten

  • Bomenbeheer in de openbare ruimte wordt verzorgd door Spaarnelanden
  • Bekijk de kaart monumentale bomen voor een overzicht van de beschermde bomen in Haarlem en Zandvoort
  • Zieke, dode of omgewaaide bomen en loshangende of overhangende takken kunt u bij ons melden

Monumentale bomen

In Haarlem staat een groot aantal monumentale bomen. Dit zijn grote, oude bomen, maar ook bomen die bij een bijzondere gebeurtenis zijn geplant of bomen van een bijzondere soort. Om deze bomen beter te kunnen beschermen hebben wij ze in kaart gebracht.

Op deze kaart staan de gemeentelijke waardevolle en monumentale bomen en monumentale bomen van andere eigenaren. Ook zijn de bomen die voorkomen in het landelijk register van monumentale bomen van de Bomenstichting opgenomen.

Boomziekten en -aantasting

Iepziekte

Er staan veel monumentale iepen in Haarlem. Sinds een paar jaar rukt de iepziekte op en zijn er tientallen waardevolle bomen verloren gegaan. We doen ons best om iepen te redden en te beschermen. Zo vaccineren we iepen in parken, straten en plantsoenen om de ziekte te voorkomen. Lees meer over iepziektebestrijding in Haarlem.

Toch worden bomen nog steeds ziek. Iepziekte is heel besmettelijk. Om gezonde bomen te beschermen, moeten zieke bomen zo snel mogelijk en vakkundig gerooid en verwijderd worden. Ook de zieke iep in uw tuin. Lees meer over het verwijderen van een zieke iep uit uw tuin.

Eikenprocessierups

Vooral in de zomermaanden kan de eikenprocessierups voor veel overlast zorgen en gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Als u een eikenboom met eikenprocessierupsen aantreft kunt u dit melden via 14 023. De nesten worden dan zo snel mogelijk verwijderd door Spaarnelanden.

Bestrijd nesten van rupsen nooit zelf, ook niet wanneer u een nest in uw tuin heeft aangetroffen. Schakel hiervoor een speciaal bedrijf in. Volledige bestrijding van de rupsen is lastig, doordat de rupsen zich verplaatsen en vaak niet meteen te zien zijn. Lees meer over het bestrijden van de eikenprocessierups in Haarlem en Zandvoort.

Noodkap

Bij een noodkap is er sprake van risico voor de veiligheid. Daarom moet de boom direct of binnen een aantal dagen worden gekapt. Voor elke gekapte boom wordt een nieuwe boom geplant. Het planten gebeurt tussen november en april.

Amerikaweg

Vrijdag 10 februari 2023 wordt een es aan de Amerikaweg ter hoogte van het Total Express tankstation in stadsdeel Schalkwijk verwijderd met een noodkap.

Deze boom is op donderdag 9 februari 2023 gecontroleerd in een jaarlijkse visuele boomveiligheid controleronde. Door ernstige aantasting van boomwortels door een uitgebreide zwamaantasting rondom de stamvoet, geeft de boom een direct verhoogd risico op stamvoetbreuk op windworp. Gezien de standplaats van de boom naast een fietspad en een tankstation is er een direct gevaar aanwezig voor de omgeving.

In het najaar van 2023 zal een Fraxinus ornus teruggeplant worden.

Carel Reinierszpad

Vrijdag 3 februari 2023 wordt een populier aan het Carel Reinierszpad ter hoogte van de ijsbaan in stadsdeel Noord verwijderd met een noodkap.

Deze boom is op woensdag 1 februari 2023 gecontroleerd in een jaarlijkse visuele boom veiligheid controle ronde. Door scheuren in de stam en stamrot geeft de boom een direct verhoogd risico op stamvoetbreuk. Gezien de standplaats van de boom naast een fietspad en ter hoogte van de ijsbaan is er een direct gevaar aanwezig voor de omgeving.

Herplant van deze boom zal plaatsvinden in het najaar van 2023. Gezien de geldende molenbiotoop voor deze omgeving zal er een ander soort boom, die maximaal 12 meter hoog kan worden, herplant worden.

Noorderhoutpad (Schoterbos)

Maandag 7 november 2022 wordt een populier in het Schoterbos aan het Noorderhoutpad in stadsdeel Noord verwijderd met een noodkap. Deze boom is kortgeleden nader onderzocht met een trekproef en geeft een direct verhoogd risico op windworp en/of stamvoetbreuk. Gezien de standplaats van de boom naast een fietspad is er een direct gevaar aanwezig voor de omgeving. In het najaar van 2023 wordt op dezelfde plek een nieuwe boom geplant.

Jan van Galenstraat

Dinsdag 1 november 2022 wordt een rode meidoorn in de Jan van Galenstraat ter hoogte van huisnummer 36 in stadsdeel Zuidwest verwijderd met een noodkap. Deze boom staat erg scheef en door aantasting van de wortels is er een verhoogd risico aanwezig op omvallen, zodat de boom een direct gevaar vormt voor de omgeving.

Herplant van deze boom zal plaatsvinden tijdens groot onderhoud dat gepland staat voor de Jan van Galenstraat en omgeving.

Piet Voskuilenstraat

Woensdag 5 oktober 2022 wordt een Siberische Balsempopulier op de Piet Voskuilenstraat naast het zwembad de Planeet in stadsdeel Noord verwijderd met een noodkap. Deze boom is op dinsdag 27 september getroffen door blikseminslag. Na een controle blijkt dat deze boom een direct gevaar voor de omgeving vormt. Daarom wordt de boom gekapt. In het najaar van 2023 wordt op dezelfde plek een nieuwe boom geplant.

Contact

Djorn Noordman
14023
antwoord@haarlem.nl