Bouwvergunning

Algemeen

Gaat u bouwen of verbouwen, dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Die vraagt u online aan bij het Omgevingsloket. U kunt daar ook eerst controleren of u echt een vergunning nodig hebt. En of u nog andere vergunningen moet aanvragen.

Nodig bij uw aanvraag

 • Overzicht van de bouwkosten, bijvoorbeeld offerte van de aannemer
 • Plattegrond (schaal 1:500) met de grenzen van uw terrein, waarop ook de afstand van het bouwwerk tot de woning van de buren is te zien
 • Plattegrond van het gebouw of de verdieping voor en na de verbouwing (schaal 1:100)
 • Tekening van de gevel van voor en na de verbouwing (schaal 1:100)
 • Langsdoorsnede van het gebouw (schaal 1:100) met het oude en het nieuwe uiterlijk
 • Details van het bouwwerk, zoals maten, materialen en kleuren
 • Constructietekeningen en -berekeningen
 • Foto's van hoe het nu is
 • Bij een dakopbouw: grondonderzoek naar draagkracht
 • Bij een aan- of uitbouw: gegevens over de fundering eronder

Wat u moet weten

 • Uw (ver)bouwplannen moeten passen binnen het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) van het gebied
 • Als u een pand splitst tot zelfstandige woonruimten, dan hebt u ook een vergunning bouwkundig splitsen nodig. Krijgt u de vergunning? Dan ontvangt u automatisch nieuwe huisnummers. Hier betaalt u voor
 • Als u een garage, kantoorpand of ander gebouw zonder woonfunctie verbouwt tot een zelfstandige woonruimte, hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig om te mogen verbouwen. Mogelijk hebt u ook een wijziging omgevingsplan nodig 
 • Een aanvraag voor (ver)bouwwerkzaamheden kan ingewikkeld zijn. U kunt een onafhankelijk ruimtelijk of bouwkundig adviesbureau inschakelen om u te helpen

Monument verbouwen

Voor het veranderen of verduurzamen van een beschermd monument hebt u een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. Die vraagt u ook aan via het Omgevingsloket. Op de monumentenkaart ziet u welke gebouwen monumenten zijn. Twijfelt u of u een monumentenvergunning nodig hebt? Mail dan naar erfgoed@haarlem.nl

Na uw aanvraag

 • We bekijken of uw aanvraag voldoet aan het omgevingsplan, de welstandseisen en de regels voor veiligheid, gezondheid en milieu uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit 2012)
 • We onderzoeken ook of uw bouwproject de bodem verstoort. Als dit zo is, vragen we u om een archeologisch rapport op te laten stellen door een archeologisch onderzoeksbureau. Dit moet volgens de Kwaliteitsnormen Nederlandse Archeologie (KNA) en onze aanvullende gemeentelijke richtlijnen (pdf, 111 KB)
 • Wij sturen u een brief als uw aanvraag niet compleet is
 • Als uw aanvraag compleet is, hoort u meestal binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. Als we meer tijd nodig hebben om onderzoek te doen, mogen we hier nog 6 weken aan vastplakken. We laten u dat dan weten
 • Als uw aanvraag erg ingewikkeld is, volgt een uitgebreider proces. U hoort dan binnen 26 weken of u een vergunning krijgt. Ook deze termijn kunnen we verlengen met 6 weken en dat laten we u dan ook weten

Bezwaar

 • Wij publiceren uw aanvraag en het besluit op overheid.nl. Tot 6 weken na publicatie mogen anderen bezwaar maken tegen het besluit. Wij sturen u een brief als dat gebeurt
 • Als u de omgevingsvergunning krijgt, mag u tijdens de bezwaartermijn al wel beginnen met de werkzaamheden. Als het gaat om sloop of veranderingen aan een monument, dan moet u wachten tot na de bezwaartermijn

Kosten

 • U betaalt voor het aanvragen van een bouwvergunning (omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen). U betaalt ook als de vergunning wordt geweigerd. De kosten zijn afhankelijk van de hoogte van uw bouwkosten en of u nog andere vergunningen nodig hebt
 • Meer informatie over tarieven voor deze vergunning leest u in de legesverordening, artikel 2.5, 2.6, 2.20, 2.23 en 2.27, paragrafen 2.12 en 2.14