Budget voor bewonersinitiatieven

Algemeen

Hebt u als bewoner of wijkraad een idee voor uw wijk, dan kunt u geld aan ons vragen om het plan uit te voeren. Met een bewonersinitiatief brengt u mensen bij elkaar. U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten als samen eten, een straatfeest, burendag, een leefstraat, een workshop voor buurtbewoners of voor verbeteringen in de straat.

Nodig bij uw aanvraag

 • Omschrijving van uw plan, idee of activiteit
 • Begroting (overzicht van uitgaven en inkomsten)
 • Offertes van uitgaven die u verwacht te gaan doen, zoals voor de huur van materiaal
 • Als u subsidie aanvraagt voor een verbetering van uw straat of buurt: tekening van de situatie voor en na de verbetering

Wat u moet weten

 • De uitvoering van uw plan kan duurder zijn dan verwacht. Neem daarom in de begroting ook een post op voor onvoorziene kosten (maximaal 10% van de totale kosten)
 • Aanvragen kunnen maximaal 6 maanden van tevoren worden ingediend

Hoeveel subsidie u kunt krijgen

 • Straatfeest: maximaal € 500
 • Buurtfeest voor meerdere straten: maximaal € 1.000
 • Wijkfeest voor meerdere buurten: maximaal € 1.500
 • Leefstraat: maximaal € 1.500
 • Uitje voor buurtbewoners: maximaal € 15 per persoon
 • Gezamenlijke maaltijd: maximaal € 10 per persoon
 • Overige plannen en verbeteringen: maximaal € 3.000

Waarvoor u geen subsidie krijgt

 • U kunt geen geld krijgen voor activiteiten als bingo, kansspelen, spelletjes of sportwedstrijden
 • U krijgt geen budget voor kosten voor zaalhuur, kosten voor telefoon en/ of ICT, vrijwilligersvergoedingen of cadeautjes 

Na uw aanvraag

Meestal komen er meer subsidieaanvragen binnen dan er geld in het budget zit. De initiatiefraad bepaalt voor welke plannen geld beschikbaar wordt gesteld. Deze raad bestaat uit 5 inwoners uit heel Haarlem. Een medewerker van de gemeente zit in de raad als secretaris, maar stemt niet mee. Binnen 6 weken na uw aanvraag laten wij u in een brief weten of u de subsidie krijgt. Hebben wij u laten weten dat u de subsidie krijgt, dan ontvangt u het bedrag binnen 4 weken na ontvangst van onze brief.