Leefstraat organiseren

Algemeen

Als u samen met buren een leefstraat wilt organiseren is daar een aantal voorwaarden aan verbonden. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de leefstraat en alle buren moeten instemmen met de plannen. Voor het inrichten van een leefstraat kunt u subsidie aanvragen. Het plannen en aanvragen van een leefstraat kost minimaal 2 maanden, dus begin op tijd.

Wat is een leefstraat

Een leefstraat is een straat die tijdelijk is afgesloten voor verkeer, waar buren samen meer dingen kunnen doen en kinderen veilig buiten kunnen spelen. Een leefstraat zorgt voor meer contact en verbinding tussen buren en er ontstaan nieuwe initiatieven. Voor het inrichten van de leefstraat en uitvoeren van activiteiten, is er subsidie beschikbaar.

Wat u moet weten

 • Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de leefstraat
 • Alle buren in de straat moeten instemmen met de plannen voor de leefstraat
 • Begin op tijd. Het organiseren en aanvragen van een leefstraat kost minimaal 2 maanden
 • Nood- en hulpdiensten moeten altijd toegang hebben tot de straat
 • Een leefstraat kan niet worden georganiseerd in een doorgaande (fiets)verkeersroute
 • Zorg voor medewerking en instemming van de gemeente, verkeerspolitie, brandweer en Spaarnelanden
 • In een leefstraat mogen geen schommels en trampolines geplaatst worden vanwege de veiligheid en de verantwoordelijkheid die de gemeente houdt als beheerder van de openbare weg

Stappenplan

 • Neem eerst contact op met de gebiedsverbinder in uw buurt. Mailadressen staan onderaan deze pagina. Met de gebiedsverbinder bespreekt u de plannen en mogelijkheden
 • Maak een afspraak met de verkeerspolitie en Spaarnelanden om samen de situatie ter plaatse te bekijken. Zo kunnen afspraken worden gemaakt om de leefstraat succesvol en veilig uit te voeren
 • In overleg met de verkeerspolitie maken we een verkeersbesluit. Dit besluit bestaat uit tijdelijke verkeersregels die de leefstraat mogelijk maken. Een concept verkeersbesluit ligt altijd 6 weken lang ter inzage voor bewoners en andere belanghebbenden. Zij kunnen er ook op reageren. Houd rekening met de benodigde tijd van 6 weken bij het maken van de afspraak met de verkeerspolitie en Spaarnelanden. De gemeente stuurt het concept verkeersbesluit naar de verkeerspolitie voor advies. Zodra het verkeersbesluit definitief is, zijn de bewoners er verantwoordelijk voor dat Spaarnelanden het besluit krijgt. Spaarnelanden kan dan de werkzaamheden voor de leefstraat plannen
 • Voor de inrichting van de leefstraat, zoals kunstgras en zitplekjes, en het uitvoeren van activiteiten, bijvoorbeeld workshops en sport en spel, kunt u subsidie leefbaarheid- en initiatiefbudget aanvragen bij de gemeente
 • Spaarnelanden regelt hekken en borden voor het afzetten van de straat. Daarnaast zorgt Spaarnelanden voor 2 bloembakken (zonder beplanting) om de straat mee af te zetten. Boomspiegels in de straat kunnen beplant worden door bewoners of direct geadopteerd worden. Spaarnelanden vraagt € 250 voor de werkzaamheden. Dit bedrag kunt u meenemen bij de subsidieaanvraag leefbaarheid- en initiatiefbudget
 • Maak leefregels met elkaar. Zet de leefregels op papier en hang het op in de straat

Contact

Stuur een mail naar de gebiedsverbinder in uw buurt. Vermeld hierbij de naam of namen en telefoonnummer(s) van de organisator(en), om welke straat het gaat en de gewenste periode voor een leefstraat.

•    Centrum: centrum@haarlem.nl
•    Noord: noord@haarlem.nl 
•    Oost: oost@haarlem.nl
•    Schalkwijk: schalkwijk@haarlem.nl
•    Zuidwest: zuidwest@haarlem.nl