Burgemeester Jos Wienen

Jos Wienen is sinds 21 september 2016 burgemeester van Haarlem.

Burgemeester Jos Wienen

Contact

Mail secretariaat.bm@haarlem.nl
Telefoon 023 511 30 01
Persvragen 06 28 23 57 58 (Marieke Geerts)

Portefeuilles

 • Algemene en bestuurlijke aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Communicatie
 • Horecabeleid
 • Evenementenbeleid
 • Stadspromotie
 • Burgerzaken, verkiezingen
 • Stedelijke belangenbehartiging
 • Juridische zaken
 • Representatie
 • Intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking
 • Havendienst
 • Vergunningverlening terrassen, kermis, markten etcetera
 • Straatnamen

Aandachtsgebied

Schalkwijk

Nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Noord-Hollands Archief (NHA)
 • Lid Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP)
 • Voorzitter Regio Overleg Veiligheid en Politie Noord-Holland (ROVP)
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland