Samenstelling college van B en W

Het college bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders en wordt ambtelijk ondersteund door de gemeentesecretaris. In de coalitie zitten: PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij. Actiepartij levert geen wethouder, maar brengt wel standpunten in bij het college, gaat naar werkbezoeken en neemt deel aan fractieoverleggen.

Samenstelling college B en W, foto door Jurriaan Hoefsmit

College van BenW

 • Burgemeester Jos Wienen

  Burgemeester Jos Wienen

  Openbare orde en veiligheid, handhaving, communicatie, horecabeleid en evenementenbeleid, burgerzaken, juridische zaken, havendienst, bestuurlijke samenwerking

 • Wethouder Eva de Raadt

  Wethouder Eva de Raadt, foto door Jurriaan Hoefsmit

  Sport, diversiteit en inclusie, bedrijfsvoering, dienstverlening en digitalisering, vastgoed

 • Wethouder Robbert Berkhout

  Wethouder Robbert Berkhout

  Klimaat en energie, vergroenen en openbare ruimte, economie, project Invoeren gereguleerd parkeren, dierenwelzijn

 • Wethouder Bas van Leeuwen

  Wethouder Bas van Leeuwen

  Onderwijs, jeugd, mobiliteit en parkeerbeleid, versterken lokale democratie en participatie, project Invoeren gereguleerd parkeren

Over het college van B en W