Haarlem werkt hard aan de vermindering van CO2-uitstoot

Algemeen

Al een paar jaar dagen we onszelf flink uit om de CO2-uitstoot te verminderen. ‘Dat onze inspanning beloond wordt, blijkt uit het verlengen van ons certificaat. Als het meezit gaan we dit jaar een stap maken op de zogenaamde CO2-prestatieladder’, aldus directeur Fysiek Domein Jaap Meindersma van de gemeente Haarlem.

CO2-voetafdruk

Als we de klimaatcrisis willen stoppen, zullen we met z’n allen de CO2-uitstoot drastisch moeten verminderen. In het Nederlandse Klimaatakkoord is daarom vastgelegd dat bedrijven in 2030 de helft minder CO2 moeten uitstoten dan 40 jaar geleden. Iedere organisatie en bedrijf heeft zo zijn eigen CO2-voetafdruk. Een voetafdruk die laat zien hoeveel broeikasgassen er vrijkomen bij bijvoorbeeld energieverbruik en vervoer.

1 trapje omhoog

“Om inzicht te krijgen in onze bijdrage en wat er beter kan, leggen we onszelf als gemeente jaarlijks langs de meetlat”, vertelt Jaap. “Dat doen we via de zogenaamde CO2-prestatieladder; hét meetinstrument voor duurzaamheid voor bedrijven en overheden. De ladder kent 5 niveaus. Hoe hoger je op de ladder staat hoe meer je doet om CO2 te verminderen.” Eigenaar van dit duurzame initiatief is de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Zij beheren de eisen die aan het certificaat gesteld worden. Een onafhankelijke instelling controleert of wij aan de gestelde eisen voldoen bij een jaarlijkse audit. Jaap: ”Heel fijn dat onze certificering is verlengd. We werken er hard aan om onze CO2-uitstoot te verminderen. Op zich zijn we al goed bezig, ons wagenpark is bijvoorbeeld – op 1 auto na – volledig elektrisch, maar er zijn nog genoeg stappen te zetten.

Duurzaam vervoer stimuleren

Jaap: “CO2-uitstoot is 1 van de grootste veroorzakers van het klimaatprobleem. Logisch dat elke organisatie daar iets mee doet of moet doen via regelgeving. Alleen zo kunnen we dit zoveel mogelijk beperken. We hebben de laatste jaren hard gewerkt om op niveau 3 van de ladder te komen. Dat betekende dat we eerst inzicht moesten krijgen in al onze energiestromen en onze CO2-voetafdruk. Als je dat weet, weet je ook aan welke knoppen je kan draaien om te besparen. Voor ons sprongen er 3 pijlers uit: wagenpark, reisbewegingen van collega’s en vastgoed.”

“Ook heeft de gemeenteraad van Haarlem veel geld vrijgemaakt om onze gemeentelijke panden (zo’n 400 in totaal) te verduurzamen. Bijvoorbeeld door te isoleren, het plaatsen van isolerend glas en andere verwarmingsmethoden. Toch valt dat niet mee, want veel panden zijn een monument. Na corona zien we ook dat onze panden anders gebruikt worden. Mensen werken vaker thuis, dus is ook de bezetting op kantoor een aandachtspunt geworden. Het regelen van het klimaat binnen heeft direct effect op energiegebruik. Ook is het belangrijk dat we ons gasverbruik enorm gaan terugbrengen. Verder stimuleren we onze collega’s duurzame vormen van vervoer te gebruiken. Denk aan een NS-Business Card en gemeentelijke e-bikes om naar een afspraak te gaan. Maar we maken nog steeds te veel autokilometers. Daar valt nog winst te behalen.”

Goede voorbeeld geven

Nu we toewerken naar trede 4 op de prestatieladder, gaat het niet langer alleen om de eigen CO2-voetafdruk. Jaap: “Het gaat juist óók om die van de leveranciers waarmee je samenwerkt. We stelden qua duurzaamheid altijd al wel eisen aan de partijen waarmee we samenwerken. Maar wie eisen stelt, moet eerst zelf ook kunnen aantonen goed op weg te zijn. Vandaar onze verbinding aan de prestatieladder. Ik vind het stoer dat we zo zelf het goede voorbeeld geven. Waar we de komende tijd nog meer op gaan letten? Op onze grootste uitgaven. We brengen in kaart naar welke partijen dit gaat. Zo kunnen we kijken waar het (nog) simpeler, duurzamer en goedkoper kan. Met deze analyse over de hele keten gaan we maatregelen nemen die een positief CO2-effect hebben binnen de branche. Zo pakken op dit niveau van de ladder een leidende rol. En die pakken we graag!”