In gesprek met de stad over parkeren  

Fietsende kinderen en geparkeerde auto's op het Tuinlaantje

We gaan in 2024 met Haarlemmers in gesprek over parkeren. We willen leren van de uitslag van het raadgevend referendum over parkeren. Waarom is er voor, tegen of niet gestemd? Ook willen we weten wat de ideeën en oplossingen zijn van Haarlemmers voor de parkeerdruk. Het doel van deze gesprekken is om tot nieuwe parkeerplannen te komen. Die plannen moeten begin 2025 klaar zijn. 

We nodigen zoveel mogelijk mensen uit om mee te praten. Dat kan op verschillende manieren. We organiseren wijkgesprekken, een online vragenlijst en een burgerberaad. En er zijn gesprekken met deskundigen.

Oplossingen

De ruimte in Haarlem is beperkt en het aantal inwoners groeit. We willen een leefbare stad waar we goed kunnen wonen, met groen, ruimte om te ontmoeten en te spelen. En waar ruimte is om je auto te parkeren. We zijn op zoek naar oplossingen die hier rekening mee houden. Die gebruiken we om verbeterde plannen voor parkeren te maken. 

Wijkgesprekken

In juni en juli zijn er wijkgesprekken in de hele stad. Doel van de wijkgesprekken is om te leren waarom er voor, tegen of niet is gestemd bij het parkeerreferendum. En welke ideeën en oplossingen er zijn voor de parkeerdruk. 

Wilt u bij een wijkgesprek zijn? Kijk op de pagina In gesprek met de stad over parkeren voor een overzicht van de gesprekken en om u aan te melden.

Vragenlijst

In juni krijgt elk huishouden een uitnodiging voor een online vragenlijst. Doel van de vragenlijst is om te weten wat Haarlemmers belangrijk vinden in hun buurt en hoe Haarlemmers denken over parkeren. 

Burgerberaad

Na de zomer is er een burgerberaad over parkeren. Bij een burgerberaad wordt via een loting een groep Haarlemmers geselecteerd. Deze mensen komen meerdere keren bij elkaar. Ze denken dan na over oplossingen en adviezen voor de parkeerdruk. Daarbij gebruiken zij ook de resultaten van de wijkgesprekken en de vragenlijst. Uit de bijeenkomsten komt uiteindelijk een advies. We versturen de uitnodigingen in juni.

De uitkomsten van de gesprekken met de stad worden verwerkt in nieuwe parkeerplannen. Het college legt deze plannen voor aan de gemeenteraad voor een besluit.

Over het parkeerreferendum 

Haarlemmers konden op 6 maart laten weten of zij voor of tegen de ‘Nota Uitwerking parkeerregulering: Uitbreiding betaald parkeren in Haarlem’ waren. Ruim 37% van de Haarlemmers die mochten stemmen heeft dat gedaan. Van hen stemde 82% tegen de nota. De gemeenteraad besloot daarom de nota in te trekken en gaf het college opdracht om opnieuw in gesprek met de stad te gaan. 

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de projectpagina In gesprek met de stad over parkeren 

Wilt u iedere week het laatste nieuws, mooie verhalen en tips over Haarlem lezen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief