In gesprek met de stad over parkeren

Wagenweg

We zijn met Haarlemmers in gesprek over parkeren. Dat doen we om te leren van de uitslag van het raadgevend referendum. We willen ook weten welke ideeën en oplossingen Haarlemmers hebben voor de parkeerdruk.

Er zijn nu 3 wijkgesprekken over parkeren geweest en er staan er nog 10 op de planning. Bij sommige gesprekken is nog plek voor Haarlemmers die mee willen praten. 

Online vragenlijst

Deze maand heeft elk huishouden een uitnodiging voor een online vragenlijst ontvangen. Doel van de vragenlijst is om te weten wat Haarlemmers belangrijk vinden in hun buurt en hoe Haarlemmers denken over parkeren. Het invullen van de online vragenlijst over parkeren kan nog tot 26 juni.

Burgerberaad

Ook hebben 12.000 Haarlemmers een uitnodiging gekregen voor het burgerberaad over parkeren. Bent u er 1 van? Dan kunt u zich tot en met 30 juni aanmelden. Uit de aanmeldingen loten we een groep van maximaal 130 Haarlemmers.

Het doel van de gesprekken, de vragenlijst en het burgerberaad is om tot nieuwe parkeerplannen te komen. Die plannen moeten begin 2025 klaar zijn.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie en inschrijven voor een wijkgesprek de projectpagina In gesprek met de stad over parkeren in Haarlem