In gesprek met de stad over parkeren in Haarlem

Bijgewerkt tot en met 19 juni 2024
Status: Uitvoering

We gaan in 2024 met Haarlemmers in gesprek over parkeren. We willen leren van de uitslag van het raadgevend referendum over parkeren. Waarom is er voor, tegen of niet gestemd? Ook willen we weten wat de ideeën en oplossingen zijn van Haarlemmers voor de parkeerdruk. Het doel van deze gesprekken is om tot nieuwe parkeerplannen te komen. Die plannen moeten begin 2025 klaar zijn.

Fietsende kinderen en geparkeerde auto's op het Tuinlaantje

Wat u moet weten

  • er komen wijkgesprekken in de hele stad
  • inwoners ontvangen een uitnodiging voor een online vragenformulier
  • in het najaar organiseren we een burgerberaad. Uitnodigingen worden begin juni verstuurd 
  • we gaan ook in gesprek met deskundigen

Waarom we dit doen

De ruimte in Haarlem is beperkt en het aantal inwoners groeit. We willen een leefbare stad waar we goed kunnen wonen, met groen, ruimte om te ontmoeten en te spelen. En waar ruimte is om je auto te parkeren. We zijn op zoek naar oplossingen die hier rekening mee houden. Die gebruiken we om verbeterde plannen voor parkeren te maken.

Wat we gaan doen

We gaan op verschillende manieren in gesprek met Haarlemmers. Dat doen we met wijkgesprekken, een online vragenlijst en een burgerberaad. En zijn er gesprekken met deskundigen over verkeer en parkeren. 

Wijkgesprek

In juni en juli zijn er wijkgesprekken in de hele stad. Doel van de wijkgesprekken is om te leren waarom er voor, tegen of niet is gestemd bij het parkeerreferendum. En welke ideeën en oplossingen er zijn voor de parkeerdruk.

Bent u hier graag bij? Meldt u dan aan via Inschrijven voor een wijkgesprek voor een van de wijkgesprekken bij u in de buurt. Aanmelden is nodig. Per wijkgesprek is er plaats voor 50 Haarlemmers. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding op het e-mailadres waar u zich mee heeft aangemeld. De wijkgesprekken zijn in de avond van 19.00 tot 20.30 uur. U bent welkom vanaf 18.45 uur.

Online vragenlijst

In juni krijgt elk huishouden in Haarlem een uitnodiging voor een online vragenlijst. Doel van de vragenlijst is om te weten wat Haarlemmers belangrijk vinden in hun buurt. En hoe Haarlemmers denken over parkeren. Wilt u meer informatie over hulp bij het invullen van de vragenlijst? Ga dan naar een bibliotheek bij u in de buurt. U kunt zich aanmelden via 023 511 53 48 of digitaalsterk@bibliotheekzuidkennemerland.nl

Digitaal Sterk! centraTijden spreekurenAdres

Bibliotheek Haarlem Noord                

              

              

Dinsdag 10.00 - 13.00 uur 

Donderdag 10.30- 12.15 uur

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Planetenlaan 170
Bibliotheek Haarlem Schalkwijk

Dinsdag 13.30-16.30 uur

Donderdag 13.30-16.30 uur              

Fie Carelsenplein 2
Bibliotheek Haarlem CentrumDinsdag 13.30 -16.30 uurGasthuisstraat 32

Dit onderzoek is van woensdag 12 juni tot en met woensdag 26 juni 2024. 

Burgerberaad

Na de zomer is er een burgerberaad over parkeren. Bij een burgerberaad wordt met een loting een groep Haarlemmers geselecteerd. Deze mensen komen meerdere keren bij elkaar. Ze denken dan samen na over oplossingen en adviezen voor de parkeerdruk. Daarbij gebruiken zij ook de resultaten van de wijkgesprekken en de vragenlijst. Uit de bijeenkomsten komt uiteindelijk een advies. De uitnodiging voor het burgerberaad lag rond 14 juni bij 12.000 Haarlemmers op de mat. Uiteindelijk willen we met 130 Haarlemmers verder in gesprek. De mensen die een uitnodiging hebben gehad kunnen zich aanmelden tot en met 30 juni.

Uit alle aanmeldingen loten we een groep van maximaal 130 Haarlemmers. We willen dat het burgerberaad een goed beeld geeft van alle Haarlemmers. Als u zich aan heeft gemeld voor het burgerberaad, hoort in de week van 8 juli per e-mail en per post of u bent ingeloot en mag meedoen met het burgerberaad.

Gesprekken met deskundigen over parkeren

Op 2 en 15 juli organiseren we gesprekken met deskundigen. 

Resultaat

De uitkomsten van het gesprek met de stad worden verwerkt in nieuwe parkeerplannen. Het college legt deze plannen voor aan de gemeenteraad voor een besluit. Dit is begin 2025. 

Wat hieraan vooraf ging

Op 6 maart 2024 was het referendum over de 'Nota Uitwerking parkeerregulering: Uitbreiding betaald parkeren in Haarlem'. Inwoners van de gemeente Haarlem konden hun stem uitbrengen. Het minimale opkomstpercentage is gehaald en 81,61% van de stemmers heeft tegen de Nota Uitwerking parkeerregulering gestemd. De gemeenteraad heeft de uitslag van het referendum besproken en besloten de Nota Uitwerking parkeerregulering in te trekken. En opdracht gegeven aan het college om in gesprek te gaan met de stad en daarna met een nieuw voorstel te komen.

Planning

Planning

11 juni - 18 juni 2024

Todo
Todo

wijkgesprekken

12 - 26 juni 2024

Todo
Todo

online vragenlijst

juli

Todo
Todo

bijeenkomst met deskundigen over parkeren

september

Todo
Todo

bijeenkomst met deskundigen over parkeren

september - oktober 2024

Todo
Todo

burgerberaad

november 2024

Todo
Todo

participatieverslag gesprek met de stad 

begin 2025

Todo
Todo

nieuwe plannen voor parkeren

Contact

Piet Haker, procesmanager 
14 023 
gesprekmetdestad@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

  • Bureau VanVieren
  • Populytics
  • EMMA communicatie