Groot onderhoud Jan van Galenstraat en omgeving

Bijgewerkt tot en met 22 september 2023
Status: Ontwerp

De inrichting van de wijk Houtvaartkwartier tussen de Hyacintenbrug en kruising Koppestokstraat met de Piet Heinstraat is aan vervanging toe. We gaan dit gebied daarom opknappen.

Jan van Galenstraat

Wat u moet weten

  • De straten richten we in als 30 km/uur-straat met drempels of plateaus
  • We richten de Bestevaerstraat in als leefstraat
  • We maken meer ruimte voor groen, spelen, fietsen en elkaar ontmoeten door een aantal parkeerplaatsen weg te halen We vervangen het groen in de wijk waar nodig
  • We vervangen de riolering. De riolering (nu gemengd) wordt gescheiden om het regenwater apart af te kunnen voeren naar de omringende sloten en vaarten
  • We vervangen het speeltoestel aan de Jan van Galenstraat. Kinderen uit de buurt hebben gestemd op hun favoriete toestel

Meedenken en meedoen

Op maandag 10 juli 2023 konden buurtbewoners het ontwerp bekijken, reageren en vragen stellen tijdens een informatieavond. 

Er was een grote opkomst vanuit de buurt en tijdens de informatieavond zijn veel reacties binnengekomen. De reacties gingen voornamelijk over over het verminderen van parkeervakken en de Bestevaerstraat inrichten als prettige straat om aan te wonen. Alle ontvangen reacties, opmerkingen en tips die we tijdens de avond en daarna via de mail hebben ontvangen verwerken we momenteel. 

Speeltoestel Jan van Galenstraat

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar konden meedenken over het nieuwe speeltoestel aan de Jan van Galenstraat. Zij konden tussen 7 en 30 juli 2023 stemmen op hun favoriete toestel. Het toestel met de meeste stemmen is toestel C, het 'klimmuurfeest'. Dit toestel wordt uiteindelijk in de vernieuwde straat geplaatst.

Planning

Planning

1e halfjaar 2023

Voltooid
Voltooid

startnotitie vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders

10 juli 2023

Voltooid
Voltooid

informatieavond voor bewoners

2e halfjaar 2023

Todo
Todo

uitzetten onderzoeken en maken Voorlopig Ontwerp

1e halfjaar 2024

Todo
Todo

inspraakperiode Voorlopig Ontwerp

Todo
Todo

vaststelling Definitief Ontwerp

midden 2024

Todo
Todo

voorbereiden werkzaamheden

midden 2025

Todo
Todo

uitvoering werkzaamheden

Contact

Steven Vugteveen, procesmanager
14023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

Witteveen+Bos