Groot onderhoud Kleine Houtweg

Bijgewerkt tot en met 22 maart 2024
Status: Ontwerp

De Kleine Houtweg is toe aan groot onderhoud en krijgt een nieuwe inrichting om de straat klaar te maken voor de toekomst.

Kleine Houtweg voor het groot onderhoud

Wat u moet weten

 • Groot onderhoud is nodig aan de riolering, het wegdek en het groen in de straat
 • Tegelijk met het groot onderhoud gaan we de openbare ruimte opnieuw inrichten
 • Het gaat om het gedeelte van de Kleine Houtweg ten zuiden van de Rustenburgerlaan, tot waar de Kleine Houtweg overgaat in de Vijverlaan
 • De Kleine Houtweg is als belangrijke weg voor fietsers opgenomen in ons mobiliteitsbeleid

Waarom we dit doen

 • We willen het verkeer veiliger maken voor automobilisten, fietsers en voetgangers
 • We willen het makkelijker en fijner maken om de fiets te pakken in Haarlem Zuid 
 • We willen de doorstroom van autoverkeer op de N205 (Kamperlaan) verbeteren
 • We willen de oude vorm van de rijksmonumenten Haarlemmerhout en Frederikspark behouden en waar mogelijk versterken
 • We moeten ervoor zorgen dat het gebied de gevolgen van klimaatverandering kan opvangen. Daarvoor nemen we maatregelen die bijvoorbeeld zorgen voor voldoende opvang van regenwater bij hevige regen
 • We willen dat er in het gebied meer soorten planten en dieren kunnen leven

Wat we gaan doen

 • We werken nu aan een 1e ontwerp voor de straat
 • We vragen hiervoor belangengroepen en adviescommissies om informatie over thema’s als cultuurgeschiedenis, groen, en verkeer
 • We verwerken deze informatie in een startnotitie met een programma van eisen en een schetsontwerp. Deze documenten worden beoordeeld de gemeenteraad
 • Als de gemeenteraad het schetsontwerp heeft vastgesteld gaan we verder met de ontwerpfase. In deze fase werken we het ontwerp verder uit en nodigen we bewoners uit voor een participatiebijeenkomst, waar zij kunnen meedenken en vragen kunnen stellen
 • Alle vragen, suggesties en reacties worden door ons beoordeeld, beantwoord en waar mogelijk verwerkt in een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd en daarna is het 6 weken lang mogelijk om uw reactie te geven op het ontwerp
 • Alle reacties worden beantwoord en waar mogelijk verwerkt in een definitief ontwerp

Meedenken en meedoen

De gemeenteraad stelt een schetsontwerp vast waarin rekening wordt gehouden met ons beleid voor de herinrichting en het groot onderhoud. Daarna gaan we over het schetsontwerp in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden. Hiervoor organiseren wij in het derde kwartaal van 2024 een informatieavond. 

Planning

Planning

2e kwart 2024

Todo
Todo

vaststelling startnotitie door gemeenteraad

3e kwart 2024

Todo
Todo

start ontwerpfase

4e kwart 2024

Todo
Todo

bewonersavond

1e kwart 2025

Todo
Todo

voorlopig ontwerp ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

2e kwart 2025

Todo
Todo

start maken definitief ontwerp

4e kwart 2025

Todo
Todo

collegebesluit vaststelling definitief ontwerp 

1e kwart 2026

Todo
Todo

start voorbereidingsfase: aanvragen vergunningen, uitvoeringsontwerp

3e kwart 2026

Todo
Todo

start werkzaamheden

Contact

Edwin Daemen, procesmanager
14 023
kleinehoutweg@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken