Mobiliteitsbeleid

Bijgewerkt tot en met 5 februari 2024
Status: Uitvoering

Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad blijven, terwijl de stad groeit. Het bereikbaar houden van de groeiende stad is een grote uitdaging. Het vraagt om een verandering waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen.

Fietsen over de Grote Markt
Fietsen over de Grote Markt. Foto door: Jurriaan Hoefsmit

Wat u moet weten

  • De fiets en de voetganger worden belangrijker
  • Een snelheid van 30km uur wordt de gewoonte en bij alle nieuwe wegontwerpen wordt voortaan eerst gekeken naar de ruimte voor de fietser en de voetganger
  • Het openbaar vervoer wordt beter over de stad verdeeld en het autoverkeer gaat zoveel mogelijk via de hoofdwegen
  • Betaald parkeren wordt uitgebreid

Waarom we dit doen

Het streven is dat in 2030 het merendeel van de korte afstanden binnen Haarlem per fiets of te voet afgelegd worden en dat meer dan de helft van de verplaatsingen vanuit of naar Haarlem met het openbaar vervoer (OV) of de fiets plaatsvinden

Wat hieraan vooraf ging

Het Mobiliteitsbeleid is mede tot stand gekomen met de input vanuit de participatie en door inspraak. Veel Haarlemmers hebben meegedacht tijdens de participatie en de gemeente heeft gedurende de inspraak ruim 90 reacties ontvangen die allemaal opgenomen en beantwoord zijn in de nota van beantwoording. Daar waar dat van toepassing is, zijn wijzigingen verwerkt in het definitieve Mobiliteitsbeleid.

Planning

23 september 2021: vaststelling Mobiliteitsbeleid

Contact

Hellen Jennissen
14023
antwoord@haarlem.nl