Groot onderhoud Koninginneweg, Noorder Emmakade en omgeving

Bijgewerkt tot en met 9 april 2024
Status: Idee

De Koninginneweg, Noorder Emmakade en omliggende straten zijn toe aan groot onderhoud. De riolering is verouderd en de stoepen en wegen zijn in slechte staat. Ook gaan we de straten opnieuw inrichten, met meer ruimte voor groen.

De Noorder Emmakade met de Leidsevaart en de kathedraal in de achtergrond

Wat u moet weten

  • De riolering is sterk verouderd
  • De wegen en stoepen zijn op sommige plekken beschadigd of verzakt
  • Het gebied is nu nog niet goed voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering
  • Het project is ingedeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel
  • Het noordelijk deel bestaat uit de straten: Koninginneweg (noordkant), Noorder Emmakade, Tuinlaantje, Cruquiusstraat, Lakenkopersstraat, Leeghwaterstraat en Koorstraat
  • Het zuidelijk deel bestaat uit de Koninginneweg (zuidkant), een deel van het Zwanenburgplantsoen, het Wilhelminapark en de aansluiting op de Schouwtjeslaan en Wagenweg

Waarom we dit doen

We willen de wijk voorbereiden op gevolgen van klimaatverandering, zoals hevigere buien en ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een gescheiden riool aanleggen. Om extreme warmte tegen te gaan, leggen we meer groen en bomen aan, en minder verhardingen.

Het resultaat is:

  • Minder wateroverlast in de straten en tuinen
  • Verkeersveilige straten
  • Aantrekkelijke straten met verkoelend groen

Meedenken en meedoen

Op 26 en 28 maart 2024 waren er bewonersavonden waar we buurtbewoners hebben geïnformeerd over het project en waar zij hun wensen en ideeën konden delen. 

Planning

Planning

26 en 28 maart 2024

Voltooid
Voltooid

bewonersavonden

juli 2024

Todo
Todo

vaststelling startnotitie door gemeenteraad

september 2024

Todo
Todo

start ontwerpfase

Contact

Edwin Koenen, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl