Herinrichting Kleine Houtweg

Bijgewerkt tot en met 1 juli 2024
Status: Ontwerp

De Kleine Houtweg is toe aan groot onderhoud en krijgt een nieuwe inrichting om de straat klaar te maken voor de toekomst, met meer ruimte voor groen.

Kleine Houtweg voor het groot onderhoud

Wat u moet weten

 • Er zijn 2 delen binnen het projectgebied: het noordelijke deel (van de Rustenburgerlaan tot de kruising met de N205/Kamperlaan) en het zuidelijke deel (van de kruising met de N205/Kamperlaan tot de Vijverlaan)
 • Groot onderhoud is nodig aan de riolering, het wegdek en het groen
 • Tegelijk met het groot onderhoud wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht, waarbij meer groen wordt toegevoegd en zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het monumentale groen
 • In totaal wordt 3.750 m2 groen teruggegeven aan de Haarlemmerhout en het Frederikspark door het smaller maken van de rijbaan in het noordelijke deel en het opheffen van de westelijke rijbaan van het zuidelijke deel
 • De Kleine Houtweg is als belangrijke weg voor fietsers opgenomen in ons mobiliteitsbeleid

Waarom we dit doen

 • De laatste grote herinrichting van de Kleine Houtweg was ongeveer 65 jaar geleden, waarbij het zuidelijk deel flink breder gemaakt is. Dit gaan we nu herstellen, omdat is gebleken dat het niet nodig is dat de weg daar zo breed is
 • We willen het verkeer veiliger maken voor automobilisten, fietsers en voetgangers
 • We willen het makkelijker en fijner maken om de fiets te pakken in Haarlem Zuid 
 • We willen de doorstroom van autoverkeer op de N205/Kamperlaan verbeteren
 • We willen de oude vorm van de rijksmonumenten Haarlemmerhout en Frederikspark behouden en waar mogelijk versterken
 • We moeten ervoor zorgen dat het gebied de gevolgen van klimaatverandering kan opvangen. Daarvoor nemen we maatregelen die bijvoorbeeld zorgen voor voldoende opvang van regenwater bij hevige regen
 • We willen dat er in het gebied meer soorten planten en dieren kunnen leven

Wat we gaan doen

 • We hebben belangengroepen en adviescommissies gevraagd om informatie over onderwerpen als cultuurgeschiedenis, groen, en verkeer
 • We hebben deze informatie verwerkt in een startnotitie met een programma van eisen en een schetsontwerp. Deze documenten worden beoordeeld door de gemeenteraad
 • Als de gemeenteraad het schetsontwerp heeft vastgesteld gaan we verder met de ontwerpfase. In deze fase werken we het ontwerp verder uit en nodigen we bewoners uit voor een participatiebijeenkomst, waar zij kunnen meedenken en vragen kunnen stellen
 • Alle vragen, suggesties en reacties worden door ons beoordeeld, beantwoord en waar mogelijk verwerkt in een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd en daarna is het 6 weken lang mogelijk om uw reactie te geven op het ontwerp
 • Alle reacties worden beantwoord en waar mogelijk verwerkt in een definitief ontwerp

Meedenken en meedoen

De gemeenteraad stelt een schetsontwerp vast waarin rekening wordt gehouden met ons beleid voor de herinrichting en het groot onderhoud. Daarna gaan we over het schetsontwerp in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden. Hiervoor organiseren wij in het 3e kwartaal van 2024 een informatieavond. 

Planning

Planning

27 juni 2024

Voltooid
Voltooid

vaststelling startnotitie en schetsontwerp door gemeenteraad

2e helft 2024

Todo
Todo

start ontwerpfase met participatie en inspraak

1e kwartaal 2025

Todo
Todo

voorlopig ontwerp ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

2e kwartaal 2025

Todo
Todo

start maken definitief ontwerp

4e kwartaal 2025

Todo
Todo

collegebesluit vaststelling definitief ontwerp 

1e kwartaal 2026

Todo
Todo

start voorbereidingsfase: aanvragen vergunningen, uitvoeringsontwerp

3e kwartaal 2026

Todo
Todo

start werkzaamheden

Contact

Edwin Daemen, procesmanager
14 023
kleinehoutweg@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken