Herinrichting Paul Krugerstraat

Bijgewerkt tot en met 5 juni 2024
Status: Ontwerp

De inrichting van de Paul Krugerstraat is verouderd en daarom toe aan vernieuwing. In het nieuwe ontwerp verbeteren we de verkeersveiligheid door de straat in te richten als fietsstraat waar fietsers in 2 richtingen gebruik van mogen maken. Ook wordt de straat groener ingericht en komt er meer ruimte om de fiets te parkeren.

Paul Krugerstraat voor de herinrichting

Wat u moet weten

  • De Paul Krugerstraat is op dit moment een eenrichtingsstraat voor auto’s en fietsers. We zien dat de straat door fietsers in 2 richtingen wordt gebruikt. Hier is de straat te smal voor, waardoor onveilige situaties ontstaan
  • De Paul Krugerstraat wordt in ons mobiliteitsbeleid een ‘stedelijke plusroute’ voor fietsers genoemd. Dit betekent dat de straat wordt gezien als een belangrijke fietsroute in de stad die verbonden is aan fietsroutes in de regio
  • In het nieuwe ontwerp geven we meer ruimte aan bomen, ander groen en plekken om de fiets te parkeren

Waarom we dit doen

  • We willen de verkeersveiligheid voor zowel de autorijder als de fietser verbeteren
  • We willen het makkelijker en fijner maken voor mensen om de fiets te pakken in Haarlem Noord
  • Het toevoegen van bomen en planten draagt bij aan een fijne en gezonde leefomgeving
  • Bomen en planten zorgen voor verkoeling van de straat op warme dagen

Meedenken en meedoen

Een 1e ontwerp is bekeken door bewoners van de Paul Krugerstraat. Hun vragen, suggesties en reacties zijn beoordeeld, beantwoord en waar mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp. 

U kunt het voorlopig ontwerp bekijken door te klikken op de bovenste link bij 'Documenten' en de bijlage te openen op de website van het gemeentebestuur.

We zijn benieuwd wat u vindt van het ontwerp. U kunt tot en met 14 juli 2024 uw reactie geven.

Geef uw reactie

Planning

Planning

december 2023

Voltooid
Voltooid

vaststelling startnotitie

januari 2024

Voltooid
Voltooid

start ontwerpfase

28 februari 2024

Voltooid
Voltooid

informatieavond

29 mei - 14 juli 2024

Actief
Actief

voorlopig ontwerp ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

november 2024

Todo
Todo

vaststelling definitief ontwerp

1e kwart 2025

Todo
Todo

start voorbereidingsfase: aanvragen vergunningen, ontwerp voor uitvoering

2e kwart 2025

Todo
Todo

start uitvoering herinrichting

Contact

Bart van der Vlies, procesmanager
14 023
bvandervlies@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken