Herontwikkeling De Koepel

Bijgewerkt tot en met 9 augustus 2022
Status: Uitvoering

De voormalige gevangenis De Koepel en het gebied eromheen krijgen een nieuwe bestemming.

Oost - Koepel

Wat u moet weten

  • In De Koepel komt University College
  • Op het omliggende terrein van De Koepel komt een campus met studentenwoningen en sociale huurwoningen
  • Op het terrein worden ook een hotel en kleinschalige horeca gebouwd

Wat hieraan vooraf ging

In oktober 2014 hebben het Rijk en gemeente Haarlem een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten over de herontwikkeling van het complex de Koepel. Sindsdien is er veel gebeurd. De laatste ontwikkelingen:

  • Het college van burgemeester en wethouders besloot op 6 juli 2021 het bestemmingsplan voor de Koepel gedeeltelijk te herzien (herstelbesluit), om rekening te houden met de bezwaren die omwonenden hadden tegen het aantal parkeerplaatsen in het oorspronkelijke plan. Daarom is besloten het aantal sociale huurwoningen terug te brengen van 100 naar 96, de oppervlakte van de horeca terug te brengen van 500 naar 330 m2 bruto vloeroppervlakte. Ook wordt het restaurant kleiner (van 600 naar 540 m2) en wordt de ondergrondse parkeergarage uitgebreid met een 2e laag. Daarbij zijn de parkeernormen deels aangepast en is de motivering van de parkeerbehoefte verbeterd
  • De Raad van State heeft 29 december 2021 het bestemmingsplan met gewijzigde onderdelen in het programma officieel goedgekeurd
  • De buurt maakte zich ook zorgen over de inrichting van het voorterrein. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom onder andere bepaald dat het gebruik van een hotel alleen mag op voorwaarde dat binnen 5 jaar na het gebruik, de grond is ingericht en ingericht blijft overeenkomstig het inrichtingsplan
  • Het beeldkwaliteitsplan van 31 oktober 2019 (plan voor de kwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte) is onderdeel van de anterieure overeenkomst (AO) van februari 2020. Een anterieure overeenkomst is een grondexploitatieovereenkomst die gemeente en ontwikkelende partijen sluiten voor de vaststelling van een exploitatieplan. Hierdoor zijn naast de gemeente ook de ontwikkelende partijen verantwoordelijk voor dit gebied
  • Deze overeenkomst bevat onder ander afspraken hoe de bouw van De Koepel moet worden uitgevoerd. 1 van de afspraken is bijvoorbeeld dat bij de uitwerking van het inrichtingsplan de buurt geraadpleegd wordt. Hier is ook de afspraak gemaakt dat maximaal 5 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan van september 2021, het voorterrein gebruikt mag worden voor tijdelijk parkeren

Planning

Tijdlijn

9 april 2020

Voltooid
Voltooid

Vaststellen bestemmingsplan

1 september 2021 - 1 december 2022

Actief
Actief

Start bouw de Vest (studentenwoningen)

10 januari 2022

Voltooid
Voltooid

Vaststellen omgevingsvergunning

11 september 2022 - 1 augustus 2024

Todo
Todo

Start bouw hotel

1 september 2022 - 1 december 2023

Todo
Todo

Start bouw garage

1 maart - 1 oktober 2023

Todo
Todo

Start werkzaamheden wegen rondom De Koepel (Oostvest en keerlus)

1 maart 2023 - 1 december 2024

Todo
Todo

Woningbouw Damaststraat en Harmenjansweg

1 september 2023 - 1 juli 2025

Todo
Todo

Start woningbouw Papentorenvest

Uiterlijk 1 september 2026

Todo
Todo

20 parkeerplaatsen van het voorterrein De Koepel (5 jaar na bestemmingsplan)

Uiterlijk 1 juli 2029

Todo
Todo

Definitieve inrichting voorterrein De Koepel (5 jaar na ingebruikname hotel)

Contact

Ashna Vishnudatt, procesmanager
14023
antwoord@haarlem.nl

Voor vragen over de verbouwing:

Ynte Bakhuizen van Panopticon
info@opendekoepel.nl