Herontwikkeling Stephensonstraat 38-46

Bijgewerkt tot en met 26 oktober 2022
Status: Ontwerp

Het gebouw aan de Stephensonstraat 38-46 wordt gesloopt. Daarna worden er verschillende soorten woningen gebouwd en komen er diverse voorzieningen.

Stephensonstraat 38-46
Stephensonstraat 38-46

Wat u moet weten

  • Hoorne Vastgoed is de eigenaar van het pand aan de Stephensonstraat 38-46
  • Er komen 96 huurwoningen, waarvan 68 sociale huurwoningen en 28 vrije sector huurappartementen met bijbehorende parkeerkelder
  • De ruimte rondom de woningen wordt verbeterd en klimaatbestendig ingericht. Dit betekent extra groen om hittestress te verminderen en ruimte voor dieren en insecten
  • Het Ontwerp Bestemmingsplan 38-46 ligt van 27 september tot en met 8 november 2022 ter inzage. U kunt reageren op het plan

Meedenken en meebeslissen

Het Ontwerp Bestemmingsplan Stephensonstraat 38-46 is klaar en ligt ter inzage. U kunt reageren van 27 september tot en met 8 november. In het Ontwerp Bestemmingsplan staat wat waar gebouwd mag worden en wat voor soort functies er mogen komen. Bijvoorbeeld een woning of winkel. Iedereen kan reageren op het ontwerp.

Stuur uw reactie naar bestemmingsplannen@haarlem.nl of per post aan Het college van BenW, postbus 511, 2003 PB Haarlem.

Planning

Planning

27 september - 8 november 2022

Actief
Actief

Inzage Ontwerp Bestemmingsplan Stephensonstraat 38-46

11 oktober

Actief
Actief

inloopavond

Eind 2022

Todo
Todo

opstellen Voorlopig Ontwerp

Voorjaar 2023

Todo
Todo

opstellen Definitief Ontwerp

Todo
Todo

vaststellen bestemmingsplan

Q3-2023

Todo
Todo

voorbereidingsfase Omgevingsvergunning

Todo
Todo

start bouw

Contact

Carolien Bos, procesmanager
14023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken