Herontwikkeling Stephensonstraat 38-46

Bijgewerkt tot en met 23 juni 2023
Status: Ontwerp

Het gebouw aan de Stephensonstraat 38-46 wordt gesloopt. Daarna worden er verschillende soorten woningen gebouwd en komen er diverse voorzieningen.

Stephensonstraat 38-46

Wat u moet weten

  • Hoorne Vastgoed is de eigenaar van het pand aan de Stephensonstraat 38-46
  • Er komen 96 huurwoningen, waarvan 68 sociale huurwoningen en 28 vrije sector huurappartementen met bijbehorende parkeerkelder
  • De ruimte rondom de woningen wordt verbeterd en klimaatbestendig ingericht. Dit betekent extra groen om hittestress te verminderen en ruimte voor dieren en insecten
  • Het ontwerpbestemmingsplan 38-46 lag van 27 september tot en met 8 november 2022 ter inzage. De inzagetermijn is nu gesloten.
  • Er zijn meerdere reacties ingediend over het ontwerpbestemmingsplan.
  • Deze reacties worden nu beoordeeld. De reacties en wat ermee wordt gedaan, komen in een nota van antwoord bij het bestemmingsplan.
  • In het eerste kwartaal van 2023 gaat het bestemmingsplan met nota van antwoord naar het college van B en W. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen.
  • Voordat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad gaat, wordt het plan besproken in de commissie Ontwikkeling. De mensen die een reactie op het bestemmingsplan hebben ingediend, worden geïnformeerd over wanneer deze vergadering is.

Planning

Planning

27 september - 8 november 2022

Voltooid
Voltooid

Inzage Ontwerp Bestemmingsplan Stephensonstraat 38-46

11 oktober

Voltooid
Voltooid

inloopavond

Eind 2022

Todo
Todo

opstellen Voorlopig Ontwerp

Voorjaar 2023

Todo
Todo

opstellen Definitief Ontwerp

Todo
Todo

vaststellen bestemmingsplan

Q3-2023

Todo
Todo

voorbereidingsfase Omgevingsvergunning

Todo
Todo

start bouw

Contact

Carolien Bos, procesmanager
14023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken