Leefbaarheid- en initiatiefbudget

Algemeen

Hebt u als bewoner of wijkraad een idee voor uw wijk, dan kunt u geld aan ons vragen om het plan uit te voeren. Het leefbaarheid- en initiatiefbudget is bedoeld voor activiteiten die mensen bij elkaar brengen. Zoals samen eten, een straatfeest, burendag of een workshop voor buurtbewoners. Ook voor verbeteringen in de straat kunt u subsidie krijgen. Zoals bloembakken aan lantaarnpalen of een hek om een veldje.

Nodig bij uw aanvraag

 • Omschrijving van uw plan, idee of activiteit
 • Begroting (overzicht van uitgaven en inkomsten)
 • Offertes van uitgaven die u verwacht te gaan doen, zoals voor de huur van materiaal
 • Als u subsidie aanvraagt voor een verbetering van uw straat of buurt: tekening van de situatie voor en na de verbetering

Wat u moet weten

 • De uitvoering van uw plan kan duurder zijn dan verwacht. Neem daarom in de begroting ook een post op voor onvoorziene kosten (maximaal 10% van de totale kosten)
 • U kunt geen geld krijgen voor activiteiten als bingo, kansspelen, spelletjes of sportwedstrijden

Hoeveel subsidie u kunt krijgen

 • Straatfeest: maximaal € 500
 • Buurtfeest voor meerdere straten: maximaal € 1.000
 • Wijkfeest voor meerdere buurten: maximaal € 1.500
 • Uitje voor buurtbewoners: maximaal € 15 per persoon
 • Gezamenlijke maaltijd: maximaal € 10 per persoon
 • Overige plannen en verbeteringen: maximaal € 3.000

Na uw aanvraag

Meestal komen er meer subsidieaanvragen binnen dan er geld in het budget zit. De initiatiefraad bepaalt voor welke plannen geld beschikbaar wordt gesteld. Deze raad bestaat uit 5 inwoners uit heel Haarlem. Een medewerker van de gemeente zit in de raad als secretaris, maar stemt niet mee. Binnen 4 weken ontvangt u een brief op de aanvraag.