Leefbaarheid- en initiatiefbudget

Algemeen

Hebt u als bewoner of wijkraad een idee voor uw wijk, dan kunt u geld aan ons vragen om het plan uit te voeren. Het leefbaarheid- en initiatiefbudget is bedoeld voor activiteiten die mensen bij elkaar brengen. Zoals samen eten, een straatfeest, burendag of een workshop voor buurtbewoners. Ook voor verbeteringen in de straat kunt u subsidie krijgen. Zoals bloembakken aan lantaarnpalen of een hek om een veldje.

Nodig bij uw aanvraag

 • Omschrijving van uw plan, idee of activiteit
 • Begroting (overzicht van uitgaven en inkomsten)
 • Offertes van uitgaven die u verwacht te gaan doen, zoals voor de huur van materiaal
 • Als u subsidie aanvraagt voor een verbetering van uw straat of buurt: tekening van de situatie voor en na de verbetering

Wat u moet weten

 • De uitvoering van uw plan kan duurder zijn dan verwacht. Neem daarom in de begroting ook een post op voor onvoorziene kosten (maximaal 10% van de totale kosten)
 • U kunt geen geld krijgen voor activiteiten als bingo, kansspelen, spelletjes of sportwedstrijden
 • Hebt u een plan waarvan u twijfelt of het binnen het leefbaarheid- en initiatiefbudget past, bel ons dan op 14 023. Misschien kunt u geld krijgen uit een andere subsidieregeling

Hoeveel subsidie u kunt krijgen

 • Straatfeest: maximaal € 500
 • Buurtfeest voor meerdere straten: maximaal € 1.000
 • Wijkfeest voor meerdere buurten: maximaal € 1.500
 • Uitje voor buurtbewoners: maximaal € 15 per persoon
 • Gezamenlijke maaltijd: maximaal € 10 per persoon
 • Overige plannen en verbeteringen: maximaal € 3.000

Na uw aanvraag

 • Meestal komen er meer subsidieaanvragen binnen dan er geld in het budget zit. De initiatiefraad bepaalt voor welke plannen geld beschikbaar wordt gesteld. Deze raad bestaat uit 5 inwoners uit heel Haarlem. Een medewerker van de gemeente zit in de raad als secretaris, maar stemt niet mee
 • Wij sturen u binnen 4 weken een brief. Daarin staat of u geld krijgt voor uw plan