Meer informatie uitbreiding betaald parkeren

Algemeen

Op 30 november 2023 heeft de gemeenteraad besloten om een raadgevend referendum te organiseren over de Nota Uitwerking Parkeerregulering. De werkzaamheden rondom de uitbreiding liggen daarom stil.

Referendum

Meer informatie over het referendum is te vinden op Referendum Nota Uitwerking parkeerregulering

Parkeerdruk

Haarlem telt ruim 60.000 parkeerplaatsen. Op dit moment zijn hiervan ongeveer 15.000 parkeerplaatsen gereguleerd; dat betekent betaald parkeren met een vergunningenstelsel. De reden om betaald parkeren in 11 wijken uit te breiden is omdat hier de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid onder druk staat door de grote hoeveelheid geparkeerde auto’s. In de avond- en nachturen overstijgt de parkeerdruk de 85%. In een aantal wijken overstijgt deze zelfs de 100%. Door betaald parkeren in deze wijken kan de parkeerdruk beter worden beheerst.

Veel geparkeerde auto’s veroorzaken vaak parkeeroverlast. Het kan zo zijn dat u persoonlijk geen parkeeroverlast ervaart. Uit ons jaarlijks bewonersonderzoek blijkt dat heel veel Haarlemmers wel parkeeroverlast ervaren en men geeft de parkeersituatie in hun buurt een ‘dikke onvoldoende’. We weten uit de wetenschap van de verkeers- en parkeerkunde, dat in het algemeen er parkeeroverlast wordt ervaren vanaf een parkeerdruk van 85%.

Parkeerdruk is de hoeveelheid auto’s per 100 parkeerplaatsen. Boven de 85% ontstaat er zoekverkeer en wordt er vaker fout geparkeerd, bijvoorbeeld op de stoep of te dichtbij een kruispunt. Hierdoor komt de toegankelijkheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid onder druk te staan. Verder willen we niet pas ingrijpen als de situatie onbeheersbaar is. 

Betaald parkeren

Een systeem van ‘betaald parkeren met een vergunningenstelsel’ is niet gratis. Dit brengt diverse kosten met zich mee, zoals kosten voor parkeerapparatuur, kosten voor vergunningensystemen, klantenservice, bebording, handhaving, et cetera. Haarlem (en met ons vrijwel alle vergelijkbare steden) gebruiken de regel dat de kosten voor parkeerregulering in de wijken kostenneutraal (of kostendekkend) wordt ingevoerd. Daarom is het noodzakelijk om vergunningen tegen betaling beschikbaar te stellen.

Zone-indeling en grenzen van betaald parkeren gebieden

Haarlem is ingedeeld in wijken. Wijken bestaan uit verschillende buurten. De grenzen van de huidige parkeerzones lopen op dit moment door wijken heen. Bij het uitvoeren van de Nota worden deze grenzen opgeschoven en gelijk gezet met de wijkgrenzen.

In de Nota staat dat wijken Vogelenwijk, Vondelkwartier, Delftwijk, Zuiderhout, Ramplaankwartier en Oosterduin  een nieuwe parkeerzone: D krijgen. De tarieven voor de parkeervergunning en parkeren op straat en in parkeergarages zijn lager dan parkeerzone B en C. De reden voor deze nieuwe parkeerzone en tarieven is de afstand van deze wijken tot het centrum van de stad. Zuiderhout is ook nog door stadspark Haarlemmerhout gescheiden van de rest van de wijk.

Bezoekersparkeren

De bestaande regeling voor bezoekersparkeren geldt ook voor de uitbreiding van betaald parkeren in de zones C en D. Bewoners kunnen een regeling voor bezoekersparkeren aanvragen. Via deze regeling kunnen bewoners voordelig parkeertegoed kopen. Dit tegoed gebruiken zij om hun bezoek te laten parkeren. Kijk voor tarieven en tijden op Parkeervergunning voor uw bezoek.

Speciale doelgroepen en gebouwen in de wijk

In de Nota staat dat de uitbreiding van het betaald parkeren ook geldt voor bijvoorbeeld sportverenigingen en scholen. Daarvoor zou de gemeente dan samen met vertegenwoordigers van belangenverenigingen en koepelorganisaties in gesprek gaan over de mogelijke gevolgen van betaald parkeren en of aanvullende maatregelen nodig zouden zijn.. Voor onder andere zorgverleners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en gehandicapten bestaan er al regelingen. Kijk bij Parkeren en Verkeer voor de aparte vergunningen en regelingen.

Extra parkeerplaatsen

Het zorgen voor extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte in een sterk verstedelijkte stad als Haarlem is niet haalbaar. We zouden gebouwen moeten slopen en parken en grasvelden moeten verstenen om parkeerplaatsen aan te leggen. Haarlem kiest daar niet voor. Wel zet de Nota we in op deelgebruik van bestaande parkeerplaatsen bij bijvoorbeeld bedrijven en instellingen en in de gemeentelijke parkeergarages. Daarnaast worden waar mogelijk extra (tijdelijke) parkeervoorzieningen gemaakt zodat we auto’s (die nu nog op straat parkeren) een andere parkeermogelijkheid kunnen bieden.