Verkeersveiligheidsbeleid

Bijgewerkt tot en met 8 april 2024
Status: Uitvoering

Iedereen die deelneemt aan het verkeer, moet veilig thuis kunnen komen. In het Verkeersveiligheidsbeleid staat uitgewerkt wat hiervoor nodig is om dit te kunnen bereiken.

Fietsen over de Grote Markt

Wat u moet weten

  • Het Verkeersveiligheidsbeleid is een onderdeel van het Mobiliteitsbeleid
  • Het beleid geeft een aanpak voor de lange termijn (2040)
  • Samen met bewoners en partners in de stad zorgen we voor een verkeersveiliger Haarlem

Wat we gaan doen

Met het doel van het verminderen van verkeersslachtoffers, richten we ons de komende jaren op 3 prioriteiten.

1. Fietsers centraal

Onze eerste keuze is dat we fietsers centraal stellen in ons verkeersveiligheidsbeleid. Fietsers horen bij de meest kwetsbare groepen in het Haarlemse verkeer. Aangezien de meeste ongevallen voorkomen bij fietsers, wordt prioriteit gegeven aan maatregelen die de veiligheid voor fietsers verbeteren. Door fietsers meer ruimte te geven kunnen zij zich veiliger (en vlotter) verplaatsen.

2. Veilige infrastructuur

Een veilige infrastructuur is de basis voor de veiligheid van de verkeersdeelnemers. Met een doordachte structuur en goede vormgeving van wegen wordt verkeersveilig gedrag (onbewust) gestimuleerd. De infrastructuur moet op orde zijn, anders heeft investeren in educatie en handhaving weinig impact.

3. Veilig gedrag

Verkeersdeelnemers worden gestimuleerd om zich veilig in het verkeer te gedragen. Dit wordt bereikt door goede educatie, voorlichting en handhaving. De aanpak is primair gericht op de groepen met de grootste risico’s (ouderen en jongeren).

Waarom we dit doen

Haarlem is een populaire stad om te wonen, werken en bezoeken. De stad groeit en het verkeer in Haarlem is in de afgelopen jaren ook behoorlijk veranderd. De stad is drukker geworden. Die drukte heeft zijn weerslag op de verkeersveiligheid van wegen en fietspaden. De fietspaden worden steeds drukker, steeds meer ouderen nemen de fiets en veel kinderen fietsen naar school. Tegelijkertijd nemen de snelheidsverschillen op de fietspaden toe. Al deze ontwikkelingen vragen om duidelijke keuzes op het gebied van verkeersveiligheid.

Wat hieraan vooraf ging

Het Verkeersveiligheidsbeleid is mede tot stand gekomen met de input vanuit de participatie en door inspraak. Gedurende de inspraak hebben we 46 reacties ontvangen die allemaal opgenomen en beantwoord zijn in de nota van beantwoording. Daar waar dat van toepassing is, zijn wijzigingen verwerkt in het definitieve Verkeersveiligheidsbeleid.

Contact

Jacinta Peerlkamp-Steltenpool, senior beleidsadviseur mobiliteit
14 023
antwoord@haarlem.nl