Nieuws en mededelingen

Nieuws

 • Opvang statushouders aan Laan van Decima

  Aan de Laan van Decima 3 (naast IKEA) bij Station Spaarnwoude zijn tijdelijke woonunits geplaatst voor de opvang van 110 statushouders. De eerste bewoners komen in de week van 21 november. Nu zij woonruimte hebben kunnen ze beginnen met het opbouwen van hun leven in Haarlem, inburgeren en werken.

 • Ruim € 15 miljoen voor herinrichting Stationsplein

  We krijgen € 15,7 miljoen van het Rijk om nieuwe woningen bereikbaar te maken. Dit geld wordt geïnvesteerd in het busstation en fietsparkeerplekken aan de zuidzijde van het NS-station Haarlem.

 • Nieuw asfalt op verschillende locaties in Haarlem

  Dura Vermeer start woensdag 16 november 2022 met asfalteringswerkzaamheden in Haarlem. De werkzaamheden vinden meestal overdag plaats en duren tot eind november. Met hulp van verkeersregelaars kan het verkeer veilig passeren.

 • Heel Haarlem wandelt

  Haarlem heeft verschillende wandelclubs waar je gratis aan kunt deelnemen.

 • Start werkzaamheden aan Botermarkt

  Een groter deel van de Vijfhoek wordt autoluw. Deze week zijn de eerste werkzaamheden voor het project gestart op de Botermarkt.

 • Samen tijd en geld investeren in de Cronjé

  De komende 5 jaar leggen de eigenaren van panden in de Generaal Cronjéstraat weer gezamenlijk geld in om de winkelstraat aantrekkelijk te maken en te houden.