Noodkap van bomen

Bijgewerkt tot en met 4 november 2022
Status: Uitvoering

Als blijkt dat de boom zo snel mogelijk verwijderd moet worden, dan mag hij gekapt worden zonder de vergunningprocedure te doorlopen. We noemen dit een noodkap.

Haarlemmerhout

Wat u moet weten

Spaarnelanden zorgt voor het bomenbeheer in de openbare ruimte van de gemeenten Haarlem. Bij een noodkap is er sprake van risico voor de veiligheid. Daarom moet de boom direct of binnen een aantal dagen worden gekapt.

Voor elke gekapte boom wordt een nieuwe boom geplant. Het planten gebeurt tussen november en april.

Noorderhoutpad (Schoterbos)

Maandag 7 november 2022 wordt een populier in het Schoterbos aan het Noorderhoutpad in stadsdeel Noord verwijderd met een noodkap. Deze boom is kortgeleden nader onderzocht met een trekproef en geeft een direct verhoogd risico op windworp en/of stamvoetbreuk. Gezien de standplaats van de boom naast een fietspad is er een direct gevaar aanwezig voor de omgeving. In het najaar van 2023 wordt op dezelfde plek een nieuwe boom geplant.

Jan van Galenstraat

Dinsdag 1 november 2022 wordt een rode meidoorn in de Jan van Galenstraat ter hoogte van huisnummer 36 in stadsdeel Zuidwest verwijderd met een noodkap. Deze boom staat erg scheef en door aantasting van de wortels is er een verhoogd risico aanwezig op omvallen, zodat de boom een direct gevaar vormt voor de omgeving.

Herplant van deze boom zal plaatsvinden tijdens groot onderhoud dat gepland staat voor de Jan van Galenstraat en omgeving.

Piet Voskuilenstraat

Woensdag 5 oktober 2022 wordt een Siberische Balsempopulier op de Piet Voskuilenstraat naast het zwembad de Planeet in stadsdeel Noord verwijderd met een noodkap. Deze boom is op dinsdag 27 september getroffen door blikseminslag. Na een controle blijkt dat deze boom een direct gevaar voor de omgeving vormt. Daarom wordt de boom gekapt. In het najaar van 2023 wordt op dezelfde plek een nieuwe boom geplant.

Contact

Djorn Noordman
14023
antwoord@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

Spaarnelanden