Ontwikkeling knooppunt Oostpoort

Bijgewerkt tot en met 7 juli 2022
Status: Ontwerp

We maken bij station Spaarnwoude een nieuw stukje stad: Oostpoort. Het gaat om het gebied aan de noordzijde en zuidzijde van knooppunt station Spaarnwoude. Oostpoort wordt een gebied met verschillende functies (wonen, werken, winkels) en vervoersmogelijkheden (openbaar vervoer, fiets, auto).

Station Spaarnwoude in Oost

Wat u moet weten

  • Het gebied Oostpoort grenst aan het recreatiegebied Spaarnwoude
  • We ontwikkelen het gebied stap voor stap
  • Binnenkort starten we met het maken van extra stallingsplekken voor de fiets. Hiervoor vervangen we aan de zuidzijde van het station Spaarnwoude de lage rekken door etagerekken. Dit zijn fietsrekken met 2 verdiepingen

Planning

Tijdlijn

2022

Ontwikkelstrategie gereed

Begin 2023

Inspraak start voor concept omgevingssplan en Programma van Eisen voor de Leefomgeving

2023

Selectie marktpartij(en)

2024-2025

Opstellen en uitwerken stedenbouwkundige plan

Eind 2025

Start bouw

2034

Oostpoort is klaar

Contact

Sigrid de Boer, ontwikkelmanager
14 023
ontwikkelzoneoostpoort@haarlem.nl