Overlast van mensen op straat of in een park

Algemeen

Bij ernstige overlast in de openbare ruimte belt u onze meldkamer Handhaving: telefoon 023 511 49 50. Bijvoorbeeld als mensen iets vernielen, zich vervelend gedragen of iemand anders lastigvallen. Een handhaver komt dan zo gauw mogelijk. 's Nachts is de meldkamer dicht, dan belt u de politie op 0900 8844. Bel 112 als het gaat om een spoedeisende situatie of misdrijf.

Minder urgente problemen meldt u online. Zoals terugkerende overlast van hangjongeren en dak- en thuislozen en gevolgen van vandalisme.

Wat u moet weten

  • Onze meldkamer is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 23.00 uur en zondag van 13.00 uur tot 21.15 uur
  • Overlast van buren meldt u niet bij ons. U kunt u het beste contact opnemen met uw wijkagent (politie.nl)
  • Maakt u zich zorgen om een bepaald persoon of veroorzaakt iemand veel overlast, dan kunt u terecht bij het Meldpunt Zorg en Overlast

Na uw melding

  • De meldkamer stuurt een handhaver. Die bekijkt wat er aan de hand is. Soms kan de handhaver het probleem meteen oplossen, soms is het nodig om de politie of andere partijen te betrekken
  • Uw online melding gaat naar degene die het probleem het beste kan oplossen. Bijvoorbeeld de gebiedsregisseur, het wijkteam, de politie of Spaarnelanden, als er iets gerepareerd moet worden. Wij houden u via de mail op de hoogte