Prins Bernhardlaan: onderhoud en nieuwe inrichting

Bijgewerkt tot en met 14 november 2022
Status: Idee

De Prins Bernhardlaan is na 60 jaar aan vervanging toe. Het asfalt is versleten en moet worden vervangen. Omdat het deel tussen Amsterdamsevaart en Zomervaart helemaal wordt vernieuwd, passen we de weg meteen aan de eisen van deze tijd aan. Daardoor wordt het groener, kunnen mensen straks makkelijker oversteken en is de weg beter bestand tegen hitte of flinke regenbuien.

Prins Bernhardlaan

Wat u moet weten

  • Het noordelijke deel tussen Amsterdamsevaart en Zomervaart richten we opnieuw in. Het deel ten zuiden van Zomervaart wordt niet heringericht: hier voeren we groot onderhoud uit, waardoor dat deel van de Prins Bernhardlaan nog zo’n 10 jaar mee kan
  • Er komen meer plekken waar voetgangers en fietsers veilig de weg kunnen oversteken
  • De weg gaat van 2x2 rijstroken naar 2x1 rijstrook. De weg blijft ook goed toegankelijk voor auto’s, bussen en hulpdiensten
  • De weg wordt prettiger en aantrekkelijker door het toevoegen van groen
  • Onder meer een middenberm en greppels moeten ervoor zorgen dat regenwater wordt afgevoerd bij heftige neerslag of juist wordt opgevangen bij flinke hitte
  • In oktober vinden gesprekken plaatsmet wijkraden, verkeerspolitie en Platform Groen. Vervolgens wordt het Voorlopig Ontwerp opgesteld. Daarin nemen we op- en aanmerkingen die we in de afgelopen periode hebben ontvangen mee.

Planning

Planning

Eind 2022

Actief
Actief

participatie en opstellen Voorlopig Ontwerp

Voorjaar 2023

Todo
Todo

inspraak op Voorlopig Ontwerp

Medio 2023

Todo
Todo

opstellen en vaststellen Definitief Ontwerp

Eind 2023

Todo
Todo

voorbereiding uitvoering

Begin 2024

Todo
Todo

start uitvoering

Contact

Walter Vroom, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken