Prins Bernhardlaan: onderhoud en nieuwe inrichting

Bijgewerkt tot en met 9 mei 2023
Status: Ontwerp

De Prins Bernhardlaan is na 60 jaar aan vervanging toe. Het asfalt is versleten en moet worden vervangen. Omdat het deel tussen Amsterdamsevaart en Zomervaart helemaal wordt vernieuwd, passen we de weg meteen aan de eisen van deze tijd aan. Daardoor wordt het groener, kunnen mensen straks makkelijker oversteken en is de weg beter bestand tegen hitte of flinke regenbuien.

Prins Bernhardlaan

Wat u moet weten

  • Het noordelijke deel tussen Amsterdamsevaart en Zomervaart richten we opnieuw in. Het deel ten zuiden van Zomervaart wordt niet heringericht: hier voeren we groot onderhoud uit, waardoor dat deel van de Prins Bernhardlaan nog zo’n 10 jaar mee kan
  • Er komen meer plekken waar voetgangers en fietsers veilig de weg kunnen oversteken
  • De weg gaat van 2x2 rijstroken naar 2x1 rijstrook. De weg blijft ook goed toegankelijk voor auto’s, bussen en hulpdiensten
  • De weg wordt prettiger en aantrekkelijker door het toevoegen van groen
  • Onder meer een middenberm en greppels moeten ervoor zorgen dat regenwater vertraagd wordt afgevoerd bij heftige neerslag
  • Het Voorlopig Ontwerp Prins Bernhardlaan is af en is op 9 maart 2023 besproken in de commissie Beheer. Het ontwerp kunt u vinden bij 'Documenten'.

Meedenken en meedoen

We vinden het belangrijk om te weten wat u van het voorlopig ontwerp voor de Prins Bernhardlaan vindt. Daarom kon u tussen 20 maart en 1 mei 2023 reageren.

Reacties

Het team van ontwerpers gaat kijken of de reacties op het voorlopig ontwerp kunnen worden meegenomen in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt daarna voorgelegd aan de gemeenteraad (met alle binnengekomen reacties en de wijze waarop die zijn verwerkt). De raad beslist of het definitieve ontwerp wordt goedgekeurd. Als u heeft gereageerd op het voorlopig ontwerp, ontvangt u een brief of e-mail van ons wanneer het definitieve ontwerp is vastgesteld.

Planning

Planning

Eind 2022

Voltooid
Voltooid

participatie en opstellen Voorlopig Ontwerp

20 maart - 1 mei 2023

Voltooid
Voltooid

inspraak op Voorlopig Ontwerp

Midden 2023

Todo
Todo

opstellen en vaststellen Definitief Ontwerp

Eind 2023

Todo
Todo

voorbereiding uitvoering

Begin 2024

Todo
Todo

start uitvoering

Contact

Walter Vroom, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

  • Antea Group
  • Dura Vermeer