Prins Bernhardlaan: onderhoud en nieuwe inrichting

Bijgewerkt tot en met 20 oktober 2023
Status: Ontwerp

De Prins Bernhardlaan is na 60 jaar aan vervanging toe. Het asfalt is versleten en moet worden vervangen. Omdat het deel tussen Amsterdamsevaart en Zomervaart helemaal wordt vernieuwd, passen we de weg meteen aan de eisen van deze tijd aan. Daardoor wordt het groener, kunnen mensen straks makkelijker oversteken en is de weg beter bestand tegen hitte of flinke regenbuien.

Prins Bernhardlaan

Wat u moet weten

 • Het noordelijke deel tussen de Amsterdamsevaart en Zomervaart richten we opnieuw in. Het deel ten zuiden van de Zomervaart wordt niet opnieuw ingericht, daar asfalteren we opnieuw de rijbanen en het fietspad langs de Slachthuisbuurt
 • Er komen meer plekken waar voetgangers en fietsers veilig de weg kunnen oversteken
 • De weg gaat van 2x2 rijstroken naar 2x1 rijstrook. De weg blijft ook goed toegankelijk voor auto’s, bussen en hulpdiensten
 • De weg wordt prettiger en aantrekkelijker door het toevoegen van groen
 • Onder meer een middenberm en greppels moeten ervoor zorgen dat regenwater vertraagd wordt afgevoerd bij veel neerslag
 • Het Definitief Ontwerp Prins Bernhardlaan is op 19 oktober 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Het ontwerp kunt u vinden bij 'Documenten'

Herinrichting Prins Bernhardlaan in beeld

 • Op beide afbeeldingen hierboven is de oversteek op de Prins Bernhardlaan ter hoogte van de Jac van Looijstraat te zien
 • Het gaat hierbij om een met de computer gemaakte afbeelding en een plattegrond. De afbeeldingen laten zien hoe de Prins Bernhardlaan er na de herinrichting uit zal zien
 • Er is bijvoorbeeld te zien dat de Prins Bernhardlaan in beide richtingen nog maar 1 rijbaan krijgt. Hierdoor wordt oversteken veiliger en is er meer ruimte voor groen. De fietspaden aan beide kanten van de weg worden geschikt voor 2 richtingen. Aan de buitenkant van de weg komen planten en bomen
 • Bij deze oversteek blijven de bushaltes op de huidige plek. Er komen fietsenrekken en goede oversteekplekken bij

Meedenken en meedoen

In het Definitief Ontwerp zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van de inspraak, waaronder:

 • Er komen verkeerslichten voor overstekende fietsers en voetgangers bij het Reinaldahuis
 • De groene inrichting is aangepast en ingevuld met een groenplan
 • Er kunnen meer bomen blijven staan
 • Er komt een faunapassage voor amfibieën bij de Zomervaart
 • De rijstroken worden iets versmald om de snelheid verder te verlagen 

Planning

Planning

eind 2022

Voltooid
Voltooid

participatie en opstellen Voorlopig Ontwerp

20 maart - 1 mei 2023

Voltooid
Voltooid

inspraak op Voorlopig Ontwerp

mei - september 2023

Voltooid
Voltooid

opstellen en voorleggen Definitief Ontwerp

5 oktober 2023

Voltooid
Voltooid

bespreking commissie Beheer

19 oktober 2023

Voltooid
Voltooid

besluitvorming gemeenteraad

eind 2023

Todo
Todo

start groot onderhoud zuidelijk deel en voorbereiding uitvoering noordelijk deel

midden 2024

Todo
Todo

start uitvoering herinrichting noordelijk deel

Contact

Walter Vroom, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

 • Antea Group
 • Dura Vermeer
 • Provincie Noord-Holland