Skaeve Huse een stap dichterbij

De plek waar het Skaeve Huse project wordt gebouwd aan de Vergierdeweg.

We willen 6 Skaeve Huse bouwen aan de Vergierdeweg, bij de monumentale boerderij Noord Akendam. Naast de bouw van deze woningen gaan we ook de boerderij herstellen en een maatschappelijke functie geven. Hiervoor hebben we het bestemmingsplan aangepast. Deze is gisteren besproken in het college.

De woningen bieden mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats een allerlaatste kans om niet op straat te belanden. Door hen een plek op afstand van andere woningen te bieden, willen we voorkomen dat zij nog meer problemen krijgen of veroorzaken voor hun omgeving.  

Begeleiding en rust  

De bewoners van de Skaeve Huse worden begeleid bij het wonen en staan altijd onder toezicht van een beheerder. Deze beheerder kan ze helpen en zorgen voor de veiligheid.   

De naastgelegen Boerderij Noord Akendam gaan we herstellen en opknappen. Dit gebouw krijgt een ‘rustige’ functie, die niet botst met het project Skaeve Huse, waarvoor juist een rustige omgeving belangrijk is. We zijn hierover in gesprek met wijkplatform Leefbaar Vondelkwartier en werken samen met ondernemers aan een plan.    

Veiligheid  

De inrichting van het terrein hebben we samen met betrokkenen uit de omgeving bedacht. Over het bestemmingsplan hebben veel Haarlemmers kunnen meedenken. De volgende stap is het afronden van het veiligheids- en beheerplan. Een belangrijk onderdeel van dit plan is een terugkomend overleg tussen ons, de buurtbewoners, de zorginstelling, het beveiligingsbedrijf en de politie. Tijdens zo’n overleg wordt besproken hoe het gaat op en rondom de Skaeve Huse.   

Voordat het project verder kan gaan is nog goedkeuring van het bestemmingsplan door de raad nodig. Daarna werken we het ontwerp voor de Skaeve Huse uit en starten we met de voorbereidingen van de bouw.  

Meer informatie over het project vindt u op onze projectpagina Skaeve Huse in Haarlem Noord