Stadsstraat Europaweg

Bijgewerkt tot en met 3 juli 2024
Status: Ontwerp

De Europaweg wordt vernieuwd. Er verdwijnt een rijbaan voor auto’s en we maken er een aantrekkelijke route van voor fietsers en voetgangers in Schalkwijk. Ook maken we de straat klaar voor de toekomst door meer groen te plaatsen en regenwater op te vangen.

Foto van de Europaweg in Haarlem Schalkwijk van voor het begin van de werkzaamheden

Wat u moet weten

  • De Europaweg wordt een groene stadsstraat met ruimte voor fietsers en voetgangers
  • Brede voet- en fietspaden aan beide kanten van de weg met meer plekken om over te steken
  • Rotondes zodat fietsers makkelijker kunnen doorrijden
  • Er komt minder ruimte voor auto’s, met maar 1 rijstrook per richting.  De Amerikaweg wordt belangrijker voor auto’s
  • De maximumsnelheid op de Europaweg wordt 50 km/uur
  • De Europaweg wordt een plek waar iedereen kan genieten van het groen met parkjes, bomen, (speel)veldjes en plekken om elkaar te ontmoeten. Er komt zo weinig mogelijk asfalt of steen
  • Meer ruimte voor het bergen van regenwater, bijvoorbeeld door middel van wadi’s. Dat zijn verlaagde stukken grond waar het regenwater zich kan verzamelen en verder de grond in kan trekken
  • Het definitief ontwerp (DO) is op 25 januari 2024 vastgesteld door de gemeenteraad

Meedenken en meedoen

Op 4 juli 2023 was er een informatiebijeenkomst voor mensen uit de buurt. Die ging over het voorlopig ontwerp (VO) voor de stadsstraat. Dat is een 1e plan waar buurtbewoners op konden reageren. Er was ook gelegenheid om vragen te stellen. We hebben de opmerkingen en vragen met veel aandacht bekeken en waar mogelijk meegenomen in het VO. 

Op 18 oktober 2023 was er een inspraakavond voor mensen uit de buurt. Buurtbewoners konden daar hun reactie geven op het VO.

Alle reacties zijn verwerkt en waar mogelijk meegenomen in het DO. U kunt het DO bekijken bij 'Documenten'.

Planning

Planning

eind 2022

Voltooid
Voltooid

schetsontwerp Europaweg – Startnotitie Europaweg definitief 

voorjaar 2023

Voltooid
Voltooid

definitief Programma van Eisen Stadsstraat Europaweg

zomer 2023

Voltooid
Voltooid

voorlopig ontwerp Stadsstraat Europaweg

4 juli 2023

Voltooid
Voltooid

informatiebijeenkomst over voorlopig ontwerp 

21 september - 2 november 2023

Voltooid
Voltooid

voorlopig ontwerp ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

18 oktober 2023

Voltooid
Voltooid

inspraakavond

25 januari 2024

Voltooid
Voltooid

vaststelling definitief ontwerp door gemeenteraad

2024

Actief
Actief

voorbereidingsfase - aanvragen vergunningen, uitvoeringsontwerp

1e kwartaal 2025

Todo
Todo

start werkzaamheden

Contact

Arjen de Boo, procesmanager
14 023
europawegstadsstraat@haarlem.nl