Stadsstraat Europaweg

Bijgewerkt tot en met 22 augustus 2023
Status: Ontwerp

De Europaweg verandert. De drukke autoweg wordt een groene, levendige stadsstraat met aantrekkelijke routes voor fietsers die onderweg zijn naar Schalkwijk en het centrum van Haarlem. Met fietspaden aan beide kanten van de weg is er volop ruimte voor fietsers. Er komen rotondes in plaats van kruispunten, zodat u als fietser straks makkelijker kunt doorrijden. Er komt meer groen, bankjes en er wordt ruimte gemaakt om regenwater op te slaan. Zo beschermen we Schalkwijk tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Foto van de Europaweg in Haarlem Schalkwijk van voor het begin van de werkzaamheden

Wat u moet weten

  • De Europaweg wordt een groene stadsstraat met ruimte voor fietsers en voetgangers
  • Brede voet- en fietspaden aan beide kanten van de weg met meer plekken om over te steken
  • Rotondes zodat fietsers makkelijker kunnen doorrijden
  • Er komt minder ruimte voor auto’s, met maar 1 rijstrook per richting.  De Amerikaweg wordt belangrijker voor auto’s
  • De maximumsnelheid op de Europaweg wordt 50 km/uur
  • De Europaweg wordt een plek waar iedereen kan genieten van het groen met parkjes, bomen, (speel)veldjes en plekken om elkaar te ontmoeten. Er komt zo weinig mogelijk asfalt of steen
  • Meer ruimte voor het bergen van regenwater, bijvoorbeeld door middel van wadi’s. Dat zijn verlaagde stukken grond waar het regenwater zich kan verzamelen en verder de grond in kan trekken
  • Er komt meer ruimte voor belangrijke buslijnen

Meedenken en meedoen

Op 4 juli 2023 was er een informatiebijeenkomst voor mensen uit de buurt. Die ging over het voorlopig ontwerp voor de stadsstraat. Dat is een eerste plan dat bedoeld is voor de buurt om op te reageren. Er was ook gelegenheid om vragen te stellen. We gaan de opmerkingen en vragen zorgvuldig bekijken en waar nodig meenemen in het ontwerp.  

Voorlopig ontwerp 

Het voorlopig ontwerp voor de Europaweg is nu klaar. U kunt het hieronder bekijken bij 'Documenten'. Het ontwerp ligt ter inzage tussen 21 september 2023 en 2 november 2023. Dan kunt u een reactie geven op de plannen. 

 

Planning

Planning

eind 2022

Voltooid
Voltooid

schetsontwerp Europaweg – Startnotitie Europaweg definitief 

voorjaar 2023

Voltooid
Voltooid

definitief Programma van Eisen Stadsstraat Europaweg

zomer 2023

Voltooid
Voltooid

voorlopig ontwerp Stadsstraat Europaweg

4 juli 2023

Voltooid
Voltooid

informatiebijeenkomst voor buurtbewoners over voorlopig ontwerp 

21 september - 2 november 2023

Todo
Todo

voorlopig ontwerp ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

eind 2023

Todo
Todo

definitief ontwerp Stadsstraat Europaweg

begin 2024

Todo
Todo

voorbereidingsfase - aanvragen vergunningen, uitvoeringsontwerp

eerste kwartaal 2025

Todo
Todo

start werkzaamheden

Contact

Arjen de Boo, procesmanager
14 023
europawegstadsstraat@haarlem.nl