Subsidie collectieve zonnestroom

Algemeen

Wilt u samen met andere inwoners van Haarlem een project starten om zonnepanelen te plaatsen op een groot dak in uw straat, buurt of wijk? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de opstartkosten van het project. Bijvoorbeeld voor een onderzoek om vast te stellen of een dak geschikt is. De subsidie is niet bedoeld voor de aanlegkosten en de aankoop van zonnepanelen. Ook energiecoöperaties en eigenaren van het gebouw waar de zonnepanelen op komen te liggen, kunnen deze subsidie aanvragen.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een beschrijving van het project met een schatting van de start- en einddatum
 • Een overzicht van de kosten (begroting)
 • Een overzicht van samenwerkingspartners (als die er zijn)

Wat u moet weten

 • U kunt maximaal € 2.500 per project aanvragen
 • Deze subsidie is voor een gezamenlijk project. Als u als particulier zonnepanelen wilt plaatsen, kunt u bij de duurzaamheidslening terecht
 • Als u vragen hebt over uw aanvraag, kunt u per mail contact met ons opnemen via subsidiebureau@haarlem.nl

Waarvoor u de subsidie kunt gebruiken

 • Inhuur expertise
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Kleine aanpassingen aan het dak van het gebouw om het geschikt te maken voor de installatie van zonnepanelen
 • Representatie en promotiemateriaal
 • Werven van deelnemers via bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten

Verantwoording

Als u de subsidie krijgt en de kosten hebt gemaakt, dan maakt u een eindverantwoording. Daarin legt u uit hoe u het subsidiebedrag hebt besteed. U ontvangt van ons een brief waarin staat wanneer u deze rapportage moet inleveren.