Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding en bijles

Algemeen

Heeft uw schoolgaande kind bijles of huiswerkbegeleiding nodig en hebt u een laag inkomen? Dan kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Wij vergoeden tot € 25 per les uur, met een maximum van € 100 per maand. U vraagt de tegemoetkoming online aan. U kunt meerdere regelingen aanvragen.
Als u hulp nodig hebt bij het aanvragen, kunt u ons bellen. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur. Vraag naar team Minima.

Nodig bij uw aanvraag

De volgende documenten hebt u nodig bij uw aanvraag:

  • Voor- en achterkant identiteitsbewijs of verblijfsvergunning. Dit moet van u en uw eventuele partner. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs
  • Kopie van uw bankpas of bankafschrift. Dit is nodig van het rekeningnummer waarop u de tegemoetkoming wilt ontvangen. De naam en het rekeningnummer moeten te zien zijn
  • Ondersteuningsbrief van school
  • Kopie uitslag Cito-toets
  • Offerte of nota van de kosten van de huiswerkbegeleiding

Wat u moet weten

  • De tegemoetkoming is voor kinderen op de basisschool en middelbare school
  • De ouder bij wie het kind staat ingeschreven, vraagt de tegemoetkoming aan
  • Uw vermogen mag per huishouden niet meer zijn dan € 15.150. Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals uw spaargeld en auto
  • De vergoeding geldt voor 1 jaar

Voor jongeren

Ben je 18, 19 of 20 jaar, geen student en wil je de HaarlemPas aanvragen? Bel 14 023 op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Vraag naar team Minima

Bij welk inkomen recht op tegemoetkoming

Of u recht hebt op de tegemoetkoming, hangt af van hoeveel u verdient. We gebruiken richtbedragen die afhangen van uw persoonlijke situatie. 

Tussen 21 jaar en AOW-leeftijd
 

Uw situatieMaximaal netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld)
Gehuwd/samenwonend€ 2.266
Alleenstaande€ 1.586
Alleenstaande ouder€ 1.750

AOW-leeftijd
 

Uw situatieMaximaal netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld) 
Gehuwd/samenwonend€ 2.387
Alleenstaand€ 1.761
Alleenstaande ouder€ 1.893