Tegemoetkoming schoolkosten

Algemeen

Als u een laag inkomen hebt en schoolgaande kinderen onder de 18, kunt u een tegemoetkoming voor schoolkosten krijgen. Bijvoorbeeld voor pennen en ander schoolmateriaal, gymkleren en overblijven. U kunt online een aanvraag doen voor het nieuwe schooljaar 2023-2024. U kunt meerdere regelingen tegelijk aanvragen.
Als u hulp nodig hebt bij het aanvragen, kunt u ons bellen. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur. Vraag naar team Minima.

Nodig bij uw aanvraag

De volgende documenten moet u altijd uploaden bij uw aanvraag:

 • Voor- en achterkant identiteitsbewijs of verblijfsvergunning. Dit moet van u en uw eventuele partner. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs
 • Kopie van uw bankpas of bankafschrift. Dit is nodig van het rekeningnummer waarop u de tegemoetkoming wilt ontvangen. De naam en het rekeningnummer moeten te zien zijn

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, maar geen Haarlempas

Dan moet u de volgende documenten ook uploaden:

 • Bewijs van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Geen Haarlempas en geen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Dan moet u de volgende documenten ook uploaden:

 • Laatste loonstrook en/of uitkeringsoverzicht van uw werk en/of uitkering. Dit is ook nodig als u een pensioen ontvangt, geld van een verzekering of alimentatie. Ook moet u papieren inleveren van al uw andere inkomsten. Bent u zelfstandige? Bel 14 023 op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. Vraag naar team Minima
 • Toekenningsbrief van uw uitkering, pensioen en/of verzekering
 • Laatste bankafschrift van al uw betaal- en spaarrekeningen van u, uw eventuele partner en kinderen tot 18 jaar. Let erop dat het saldo er duidelijk op staat
 • Papieren van uw auto, boot, caravan, waardepapieren, bitcoins, positief saldo op uw creditcard, PayPal, waardevolle sieraden en al het andere vermogen
 • Als u een voorlopige teruggave van de Belastingdienst krijgt moet u hierover papieren inleveren
 • Als u schulden hebt moet u de laatste rekening of herinnering hiervan opsturen. Hierin moet staat hoe hoog uw schuld is

Wat u moet weten

 • De tegemoetkoming is voor alle scholieren op de middelbare school en het mbo
 • De ouder bij wie het kind staat ingeschreven, vraagt de tegemoetkoming aan
 • Uw vermogen mag per huishouden niet meer zijn dan € 15.210. Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen en al uw spaargeld. Een auto met een waarde tot € 3.500 telt niet mee 
 • Hebt u een koophuis waar u zelf in woont, dan telt de waarde van uw huis niet mee
 • Naast de vergoeding krijgt u voor elk schoolgaand kind € 50 extra om vrij te besteden
 • Bewaar bonnen en rekeningen van uw gemaakte kosten in ieder geval tot 1 september 2023. We controleren met steekproeven of u recht had op de tegemoetkoming 

Voor jongeren

Ben je 18, 19 of 20 jaar, geen student en wil je de HaarlemPas aanvragen? Bel 14 023 op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Vraag naar team Minima

Maximale vergoeding per kind per schooljaar

 • Kinderen in het basisonderwijs: € 100
 • Kinderen in de brugklas: € 400
 • Kinderen in overige klassen van het voortgezet onderwijs: € 200

Bij welk inkomen recht op tegemoetkoming

Of u recht hebt op de tegemoetkoming, hangt af van hoeveel u verdient. We gebruiken richtbedragen die afhangen van uw persoonlijke situatie. Verdient u net iets meer dan het richtbedrag? Vraag de tegemoetkoming wel aan, want misschien komt u toch in aanmerking.

Tussen 21 jaar en AOW-leeftijd
 

Uw situatieMaximaal netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld)
Gehuwd/samenwonend€ 2.266
Alleenstaande€ 1.586
Alleenstaande ouder€ 1.750

AOW-leeftijd
 

Uw situatieMaximaal netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld) 
Gehuwd/samenwonend€ 2.387
Alleenstaand€ 1.761
Alleenstaande ouder€ 1.893