Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Algemeen

Een uittreksel BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente Haarlem ingeschreven staat. Op de verklaring staan uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt er ook andere gegevens op laten zetten, zoals uw nationaliteit. Per post sturen we het document naar u op. We doen dat binnen 5 werkdagen.

Wat u moet weten

  • Als u het uittreksel nodig hebt in het buitenland, kunt u bij uw aanvraag aangeven dat u een internationaal uittreksel wilt. Dit is in het Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Portugees en Servo-Kroatisch. Als u een vertaling nodig hebt in een andere taal, zal u zelf een vertaler moeten regelen
  • Staat u niet (meer) ingeschreven in Haarlem of een andere Nederlandse gemeente? Dan vraagt u een uittreksel aan uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit kunt u doen bij een RNI-gemeente (nederlandwereldwijd.nl)
  • U vraagt een akte burgerlijke stand aan als u een bewijs nodig hebt van uw geboorte, huwelijk of echtscheiding

Aanvragen in de publiekshal

U maakt een afspraak als u het uittreksel BRP wilt aanvragen in de publiekshal. U kunt van 1 mei tot 1 september ook zonder afspraak naar de publiekshal komen. Dit is mogelijk op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur. Houdt u wel rekening met een wachttijd. U krijgt het uittreksel meteen mee.

Meenemen

  • Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Als iemand anders u machtigt om de aanvraag te doen: ingevuld en ondertekend Formulier machtiging uittreksels en verklaringen (pdf). En een kopie identiteitsbewijs van degene die u gemachtigd heeft

Kosten

U betaalt per uittreksel. Een uittreksel BRP kost € 23,60.