Verhuurvergunning opkoopbescherming

Als koper van een woning met een WOZ-waarde tot € 389.000 moet u zelf in de woning gaan wonen. Met deze regel voorkomen we dat beleggers veel betaalbare huizen opkopen. En er nauwelijks koopwoningen overblijven voor woningzoekenden.

In een paar gevallen mag verhuren wel, maar dan hebt u wel een vergunning nodig. Dat zijn: verhuren aan uw familie, een woning tijdelijk verhuren of woonruimte verhuren die bij een winkel, kantoor of bedrijf hoort. U vraagt de verhuurvergunning online aan.

Nodig bij uw aanvraag

  • Kopie van inschrijving in het kadaster. Die kunt u opvragen via kadaster.nl
  • Bij tijdelijke verhuur (geen familie): een schriftelijke gebruiksovereenkomst met de voor- en achternamen, geboortedata en handtekeningen van eigenaar en huurder(s)

Wat u moet weten

  • Opkoopbescherming geldt alleen voor woningen die na 1 februari 2022 gekocht zijn. Een woning die u al eerder hebt gekocht, mag u gewoon verhuren
  • We kijken naar de WOZ-waarde op het moment van inschrijving bij het kadaster. Deze inschrijving gebeurt meestal binnen 24 uur na het tekenen van de koopakte. De WOZ-waarde van uw woning vindt u in het WOZ-waardeloket
  • Koopt u een woning waar huurders al meer dan 6 maanden in zitten, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen
  • Voor verhuur aan familie geldt: u mag alleen verhuren aan de ouders en kinderen van u en uw partner en de partners van uw kinderen (1e-graads familie). En aan de grootouders, kleinkinderen, broers en zussen van u en uw partner en de partners van uw broers en zussen (2e-graads familie)
  • Tijdelijke verhuur (maximaal 1 jaar) mag alleen als u minstens 1 jaar zelf in de woning hebt gewoond
  • Verhuren van woonruimte die hoort bij een winkel, kantoor of bedrijf mag alleen als de woning geen eigen ingang heeft

Verhuurvergunning voor woningcorporaties

Als woningcorporatie mag u altijd verhuren. Maar voor woningen met een WOZ-waarde tot € 389.000 vraagt u wel een verhuurvergunning aan.

Na uw aanvraag

Als uw aanvraag compleet is, hoort u binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. Als we meer tijd nodig hebben om onderzoek te doen, mogen we hier nog 6 weken aan vastplakken. We laten u dat dan weten.

Kosten

De verhuurvergunning opkoopbescherming kost € 599. U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen.