Vernieuwing Spaarndamseweg, traject Jan Gijzenkade - Pol

Bijgewerkt tot en met 17 januari 2023
Status: Ontwerp

De gemeente gaat de Spaarndamseweg, tussen de Jan Gijzenkade en Pol/Nieuwe Rijweg, vervangen. Het stuk van de weg binnen de bebouwde kom wordt een 30 kilometerzone.

Noord Spaarndamseweg

Wat u moet weten

  • De rijbaan, tegelpaden, riolering, openbaar groen en het wandelpad (langs het Spaarne) worden vernieuwd
  • Naast de weg komen parkeervakken
  • De hoge populieren nabij de woonboten gaan plaatsmaken voor nieuwe bomen vanwege de slechte conditie van de populieren
  • Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting lag tot en met 16 januari 2023 ter inzage. We bekijken nu de reacties en verwerken deze waar nodig en mogelijk in het definitief ontwerp

Wat hieraan vooraf ging

  • We zijn in gesprek gegaan met de wijk- en dorpsraad, de volkstuinvereniging, de woonbootvereniging, de fietsersbond, enkele woonbootbewoners en vereniging Behoud De Hekslootpolder
  • Met de uitkomsten is een schetsontwerp gemaakt. Dit is gedeeld met de buurt. Ook is het ontwerp gepresenteerd tijdens de inloopavond op 7 juni 2022
  • De reacties van bewoners op het schetsontwerp zijn door Witteveen+Bos meegenomen bij de uitwerking tot een voorlopig ontwerp

Planning

Tijdlijn

2e helft 2022

Voltooid
Voltooid

opstellen Voorlopig Ontwerp

5 december - 16 januari 2023

Voltooid
Voltooid

Voorlopig Ontwerp ter inzage

Begin 2023

Actief
Actief

na de inspraakperiode bekijken we alle ingekomen reacties op het Voorlopig Ontwerp. Waar nodig en mogelijk passen we het ontwerp aan

Begin 2023

Definitief Ontwerp gereed

Begin 2024

start uitvoering

Contact

Remco Clemens, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken