Vernieuwing Waddenbuurt

Bijgewerkt tot en met 25 augustus 2023
Status: Ontwerp

In de Waddenbuurt zijn verouderde sociale huurwoningen van Pré Wonen toe aan vervanging. Bovendien zijn we van plan om op 2 plekken woningen bij te bouwen. Dat zijn de locaties Zwemmerslaan 2-4 en het gebouw van de voormalige technische school aan het Terschellingpad.

Zevenwoudenplantsoen in Schalkwijk

Wat u moet weten

  • Het project Vernieuwing Waddenbuurt is onderdeel van de gebiedsvisie Molenwijk-Noord
  • Pré Wonen wil 11 portiekflats, met in totaal 264 woningen, slopen en vervangen door minimaal 415 nieuwbouwwoningen

Waarom we dit doen

Het vervangen en toevoegen van woningen zorgt voor meer verschillende soorten woningen in de buurt. Zo wordt het mogelijk voor bewoners om te verhuizen naar een woning die bij hen past zonder dat ze de wijk uit hoeven. Jong en oud, alleen of samen, kunnen in de wijk (blijven) wonen.

Naast het opknappen en bouwen van woningen wordt ook de ruimte rondom de woningen verbeterd en wordt er bij het inrichten van de buurt rekening gehouden met het veranderende klimaat. Dit betekent extra groen en zo min mogelijk gebruik van steen, om zo overlast door hitte te verminderen.

Planning

Tijdlijn

april 2022

Voltooid
Voltooid

beantwoording inspraakreacties en aanpassen visie

mei 2022

Voltooid
Voltooid

besluit burgemeester en wethouders over de visie

juni 2022

Voltooid
Voltooid

besluit gemeenteraad over de visie

najaar 2023

Todo
Todo

1e concept Programma van Eisen van de Leefomgeving gereed

voorjaar 2024

Todo
Todo

vaststelling Programma van Eisen van de Leefomgeving

2025

Todo
Todo

start bouw

Contact

Karin de Visser, procesmanager
14023
molenwijknoord@haarlem.nl

Met wie we samenwerken