Vernieuwing Waddenbuurt

Bijgewerkt tot en met 9 juli 2022
Status: Ontwerp

In de Waddenbuurt zijn verouderde sociale huurwoningen van Pré Wonen toe aan vervanging. Bovendien is de gemeente van plan om op 2 plekken woningen bij te bouwen. Dat zijn de locaties Zwemmerslaan 2-4 en het gebouw van de voormalige technische school aan het Terschellingpad.

Zevenwoudenplantsoen in Schalkwijk

Wat u moet weten

  • Het project Vernieuwing Waddenbuurt is onderdeel van de gebiedsvisie Molenwijk-Noord
  • Pré Wonen wil 11 portiekflats, met in totaal 264 woningen, slopen en vervangen door minimaal 415 nieuwbouwwoningen

Waarom we dit doen

Het vervangen en toevoegen van woningen zorgt voor meer verschillende soorten woningen in de buurt. Zo wordt het mogelijk voor bewoners om te verhuizen naar een woning die bij hen past zonder dat ze de wijk uit hoeven. Jong en oud, alleen of samen, kunnen in de wijk (blijven) wonen.

Naast het opknappen en bouwen van woningen wordt ook de ruimte rondom de woningen verbeterd en wordt de buurt klimaatbestendig ingericht. Dit betekent extra groen om hittestress te verminderen en geen verharding als dat niet noodzakelijk is.

Inspraak

Van 24 februari tot en met 30 maart 2022 kon u reageren op het concept Gebiedsvisie Molenwijk-Noord. De gemeente bekijkt de reacties en onderzoekt of een wijziging van de visie nodig is. Dit rapport wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Iedereen die een reactie heeft ingediend krijgt een antwoord en ook het rapport.

Planning

Tijdlijn

April 2022

Voltooid
Voltooid

Beantwoording inspraakreacties en aanpassen visie

Mei 2022

Voltooid
Voltooid

Besluit burgemeester en wethouders over de visie

Juni 2022

Voltooid
Voltooid

Besluit gemeenteraad over de visie

Zomer 2022

Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen gereed

2025

Start bouw

Contact

Karin de Visser, procesmanager
14023
molenwijknoord@haarlem.nl

Met wie we samenwerken