Vernieuwing winkelcentrum Schalkwijk

Bijgewerkt tot en met 12 oktober 2022
Status: Uitvoering

Het winkelcentrum wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. De gemeente en vereniging van eigenaren werken samen aan nieuwe ruimtes voor wonen, werken en uitgaan. Schalkwijk krijgt met deze ontwikkelingen een nieuw stadshart met vele mogelijkheden.

Winkelcentrum aanzicht Haverkortplein in Schalkwijk

Wat u moet weten

De vernieuwing van het winkelcentrum gebeurt in fasen.

Fase 1

Californië:

In 2021 is het bouwblok Californië opgeleverd. Er zijn nu 2 supermarkten, winkels, een openbare parkeergarage met 600 plaatsen en 156 woningen toegevoegd aan het centrum Schalkwijk. De openbare ruimte wordt voor de zomer van 2022 opgeleverd.

Nicepassage Zuid:

De bioscoop is opgeleverd en in oktober 2020 open gegaan. Onder de bioscoop is eind 2021 een nieuwe McDonalds open gegaan. De overige winkels en horeca gaan in de loop van 2022 open.

Nicepassage Noord:

Aan de rechterkant bij de entree Nicepassage komt nog een winkelruimte. De bouw van deze winkelruimte is eind 2021 gestart. Nog voor de zomer van 2022 zullen ook in dit bouwblok nieuwe winkels en horeca komen.

Foodhal:

Er komt een overdekte Foodhal op het Californiëplein. In deze hal komen diverse horeca en een versmarkt. Rondom de foodhal komen terrassen. De initiatiefnemer is het bouwplan aan het afronden zodat de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. De verwachting is dat de bouw van de Foodhal in 2022 zal starten.

Ceylonpoort:

Het voormalige VNU-kantoorgebouw verandert tot de Ceylonpoort, een appartementengebouw met 162 appartementen. De verwachting is dat de bouw van de Ceylonpoort in de tweede helft van 2022 zal starten. De totale bouwtijd is ongeveer 2 jaar.

Fase 2

In fase 2 van de vernieuwing van Centrum Schalkwijk worden ongeveer 1150 woningen gebouwd. Voor deze nieuwe woningen geldt een verdeling van 20% sociale huur, 60% middeldure huur of koop en 20% overige woningen. Ook komt er zo'n 5.000 m2 bij voor horeca en bedrijven (geen winkels). Ongeveer 14.000 m2 openbare ruimte wordt vernieuwd en zo'n 8.000 m2 leegstaande winkelruimte verdwijnt.

Evert Haverkortplein:

De huidige entree van de hoofdingang van Centrum Schalkwijk heeft een gesloten karakter en is weinig uitnodigend. Met de herinrichting van het Evert Haverkortplein ontstaat er voor omwonenden en gebruikers een overzichtelijk, mooi en veilig plein.

De herinrichting van dit plein sluit goed aan op de openbare ruimte die wordt aangelegd bij de ontwikkeling van fase 1 van Centrum Schalkwijk: het nieuwbouwblok Californië en de bioscoop.
Deze herinrichting zorgt ook voor een goede aansluiting op de openbare ruimte die wordt aangelegd voor Schalkwijk Midden.

Overleg met de omgeving

Voor het ontwerp van het Evert Haverkortplein wordt een participatietraject opgestart. In het ontwerpproces wordt overlegd met de eigenaren van de winkels (CVVE), de winkeliers, de 4 wijkraden, Connexxion, de bewoners, de ontwikkelaars van Ceylonpoort en Schalkwijk Midden. Betrokkenen ontvangen bericht zodra de participatie bekend is.

Planning

Tijdlijn

2022

Voltooid
Voltooid

Fase 1 afgerond

April 2022

Voltooid
Voltooid

Fase 2: Stedenbouwkundig Programma van Eisen behandeld in de gemeenteraad

2023

Todo
Todo

Start bouw

Contact

Michael Kaldenhoven, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl