Verzoek tot schadevergoeding

Algemeen

Hebt u schade geleden en vindt u dat wij hiervoor verantwoordelijk zijn? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Het gaat bijvoorbeeld om schade aan uw auto door een slechte weg, schade doordat u bent gevallen over een losse stoeptegel of schade door een omgevallen boom of losse tak.

Nodig bij uw verzoek

U kunt documenten uploaden die uw verhaal ondersteunen. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

  • Foto's van de schade
  • Overzichts- en detailfoto's van de plaats en situatie
  • Bewijs van bedrag van de schade (aankoopgegevens, rekeningen, offerte voor herstel)
  • Overige bewijsstukken, zoals een getuigenverklaring, politierapport of proces-verbaal
  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel, als u uw verzoek indient voor uw bedrijf en inlogt met DigiD

Wat u moet weten

  • We sturen u altijd een ontvangstbevestiging. Meestal handelen we uw schadeverzoek zelf af. Soms melden wij de schade aan de verzekeraar. De verzekeraar neemt dan contact met u op en handelt de schade af
  • Loopt u door een plan van de gemeente financiële schade op, dan kunt u planschadevergoeding aanvragen

Schriftelijk indienen

U kunt uw verzoek voor een schadevergoeding ook per post naar ons sturen. Stuur het Formulier aangifte schade (pdf) en de bijlagen naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Juridische Zaken
Antwoordnummer 918
2000 VB Haarlem