Wethouder Floor Roduner

Floor Roduner is wethouder namens de PvdA in het college van Haarlem.

Wethouder Floor Roduner

Contact

Mail secretariaat.roduner@haarlem.nl
Telefoon 023 511 30 04
Persvragen 023 511 42 08 / 06 48 52 85 86 (Irma Graveland)

Portefeuilles

  • Financiën
  • Ruimtelijke ordening
  • Grondbeleid en wonen
  • Monumenten
  • Wijkplatforms

Aandachtsgebied

Zuidwest