Wijk aan Zet

Bijgewerkt tot en met 15 december 2023
Status: Voorbereiding

Bij Wijk aan Zet leveren bewoners zelf plannen voor hun buurt aan. Alle bewoners van die buurt beslissen daarna welke plannen geld krijgen om te worden uitgevoerd. We wijzen elk jaar 1 of 2 stadsdelen aan waar Wijk aan Zet wordt ingezet. Ook bepaalt de gemeente voor welke thema’s plannen kunnen worden ingediend. Voor 2023 zijn Schalkwijk en Haarlem Oost aan zet.

Elly en haar hond

Wat u moet weten

 • Voor Schalkwijk is € 100.000 beschikbaar. Dat betekent dat er voor elke wijk € 25.000 is
 • Voor Haarlem Oost is € 75.000 beschikbaar: Amsterdamse Buurten/Slachthuisbuurt € 40.000, Parkwijk/Zuiderpolder/Penningsveer € 25.000 en Scheepmakerskwartier/Sportheldenbuurt € 10.000
 • Iedereen kan een plan voor de buurt inleveren of liken 
 • buren, wijkbewoners, kinderen, schoolklassen, jongeren, straatbewoners, vriendenclubjes: iedereen met een goed idee voor de buurt mag meedoen
 • Voor een plan kunt u minimaal € 3.000 en maximaal het bedrag aanvragen wat voor de wijk beschikbaar is
 • Een plan met meer dan 50 likes worden door de gemeente gecheckt op haalbaarheid (spelregels, financieel, juridisch, realistisch, maatschappelijk)
 • Plannen die realistisch en haalbaar zijn gaan door naar de stemronde
 • In de stemronde kunnen bewoners van de wijk het beschikbare bedrag verdelen over de plannen van hun keuze
 • Elke bewoner van 16 jaar en ouder ontvangt daarvoor een persoonlijke stemcode thuis
 • De plannen die door de bewoners worden gekozen moeten binnen 1 jaar na de uitslag worden uitgevoerd

Thema's plannen Schalkwijk

 • Nieuwe buren (activiteiten en plannen waardoor oude en nieuwe bewoners elkaar leren kennen en waarderen)
 • Nieuwe generatie (plannen om van Schalkwijk een fijne plek te maken om op te groeien)
 • Nieuwe verbindingen (plannen waarin bewoners elkaar kunnen helpen: oud en jong, Nederlanders en nieuwkomers, armer en rijker)

Thema’s plannen Oost

 • Nieuwe buren (activiteiten en plannen waardoor oude en nieuwe bewoners elkaar leren kennen en waarderen)
 • Nieuwe talenten (plekken en activiteiten waarmee jongeren zich kunnen ontplooien)
 • Gezond in Oost (plannen om lekker te bewegen en gezond te eten in Haarlem Oost)
   

Meedenken en meedoen

In 2023 wordt Wijk aan Zet ingezet in de stadsdelen Oost en Schalkwijk. Vanaf half september 2023 konden plannen voor Schalkwijk en Haarlem-Oost worden ingediend op de speciale plannenwebsites voor beide stadsdelen. We hebben de plannen met 50 likes of meer beoordeeld op haalbaarheid. De haalbare plannen zijn nu door naar de stemfase.

Tussen 21 november en 3 december 2023 konden Schalkwijkers van 16 jaar en ouder stemmen op de plannen voor Schalkwijk. Tussen 28 november en 10 december 2023 konden bewoners van 16 jaar en ouder uit Haarlem-Oost stemmen op de plannen voor hun wijk. 

In december werd bekend welke plannen door de bewoners van beide wijken zijn gekozen. De plannen worden in 2024 uitgevoerd. U kunt op de websites van Schalkwijk aan Zet en Oost aan Zet zien om welke plannen het gaat. 

Op de hoogte blijven? 4 keer per jaar geven beide projecten een nieuwsbrief uit. U kunt zich op deze nieuwsbrieven abonneren via de volgende links:

Nieuwsbrief Oost aan Zet
Nieuwsbrief Schalkwijk aan Zet
 

Planning

Planning

eind augustus 2023

Voltooid
Voltooid

websites live

half september 2023

Voltooid
Voltooid

inleveren plannen

half oktober 2023

Voltooid
Voltooid

check haalbaarheid plannen

eind november 2023

Voltooid
Voltooid

stemmen

eind december 2023

Voltooid
Voltooid

winnende plannen bekend

januari 2024

Todo
Todo

winnaars ontvangen geldbedrag

2024

Todo
Todo

plannen worden uitgevoerd

Contact

Mieke Bergkamp, Oost aan Zet
oostaanzet@haarlem.nl

Thomas Hartog, Schalkwijk aan Zet
schalkwijkaanzet@haarlem.nl